Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq tähtpäävä puhul tiidüskonvõrendsi, miä toimus 23.–24. süküskuul 2022 Obinitsan Setomaal. Juubilarist kiräniku ja ütiskunnategeläsega kokko sobividõ teemadõ päält ommaq lubanu kõnõldaq Mart Velsker, Ave Mattheus, Ene Paaver, Andreas Kalkun, Taive Viiding, Marju Kõivupuu, Renate ja Karl Pajusalu, Heie Treier, Jaak Prozes, Nele Reimann, Urmas Kalla jt. Tiime hulgan ommaq kirändüs, tiatri, kunst, võro ja seto kiil, õdagumeresoomõ kiili välläkoolõtaminõ, kultuurilisõ allahiitmise poliitiga, rahvaluulõ ku kõgõ vanõmb kirändüs ja sündsä üllenpidämise tiijuht, etnofuturism ku kultuurilidsõ vahtsõstsündümise mõttõviis jpt küsümiseq.

Konvõrendsi ettekandidõ osa toimus Obinitsa küläkeskusõn (koolimaja), õdagudsõ aśaq Seto Ateljee-Galeriin ja sääl lähkün.

Õdagist mängitäs lavastuisi Kauksi Ülle näütemängest „Nigu nõidus“ (Obinitsa Uus Teater) ja „Kolm hinnapakmist“(Tal´na Võro Seldsi trupp „Tungõl“). Õdagudsõl aol om ka Kauksi Ülle vastavõtt ja pidoõdak.

 

Loeq lähembält

Jagamine