Loe üten latsõga võrokeelist luulõt

30 september, 2020

XIX Artur Adsoni nimelidsele ilolugõmisvõistlusõlõ omma oodõt videoklipi, kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt üten (vana)vanõmbitega – ülesvõtmiisi saatmise/postitamise tähtaig om 27. rehekuu ehk oktoobri (27.10.2020).   Kooni 4 minoti (kõgõ inämb) pikkudsõ luulõlugõmise või lats tetä ka koon klassikaaslasõ, sõsara vai vele, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, et tõõsõ esitäjä/ tõisi esitäjite lugõmine es olnu üle poolõ ehk 50 […]


Võro keele nädälis otsitas võro keele agente

29 september, 2020

Võro Instituut ots julgit inemiisi, kiä mõistva võro kiilt ja omma valmis võro keele nädäli aigu 2.-8. märdikuul härgütämä ka tõisi inämb võro kiilt pruukma. Nuu julgõ inemise saava hindäle „ammõdinimetüse“ VÕRO KEELE AGENT. Hindä nättäväs tegemises saava nä osta agendipussa ja -märki. Agente pantas kirja kooni 15. rehekuu  pääväni. KAE TÄPSÄMBALT EDESI


Bernard Kangro päiv

3 september, 2020

Võrol Kreutzwaldi muusõumin (Kreutzwaldi 31) 17. septembril kell 13   Bernard Kangro päiv: vahtsõ luulõkogo „Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus“ ettenäütämine; Kangro kirjändüspreemiä kätteandminõ.   Üte luulõpalangu alostus ja ots: kõnõlõsõ kogomiku kokkopandja Õnne Kepp ja Maarja Hollo, loetas Kangro seeni avaldamada luulõt.   Kõik huvilidsõ omma oodõt!   Päivä kõrraldasõ Võro instituut, Kreutzwaldi […]