Tast lövvät viktoriine:

Võro keele nädälil 2022 valla tettü:

Tark ku tarõpõrss

Kae ka varatsõmpi viktoriinõ:

Vana-Võromaa rahvarõiva

Tark nii hummogu ku õdagu

Kas tunnõt Vanna Võromaad?

Jagamine