Võro Instituut om osa Kuplandi kaugtüüvõrgustigust

Meile saa tulla kaugtüüd tegemä nii ütsindä ku miiskunnaga.

Kaugtüütäjä saa pruuki instituudi lihtsät kohvinukka, kon omma viikiitjä ja kipõkütsai. Lähkün omma mitmõ mõnusa söögikotussõ. Mõnõst noist saa süvvä telli ka kotussõpääle.

 

Hinna kaugtüütäjäle: 10 €/päiv; 5 päivä – 40 €; 1 kuu – 100 €.

Seminäriruumi rent 20 €/tunn; 90 €/päiv.

Hinna välänpuul tüüaigu tahtva eräle kokkolepmist (tüüaig I-R 9-17).

 

Võro Instituut om Tamula rannapromenaadi ja Kreutzwaldi pargi lähkün kodotsõn majan. Kaugtüütäjät uut mukav aknõalonõ tüükotus väikun tarõn, midä tä jaga tõsõ tüütäjäga ja võimalus pruuki säetävä korgusõga tüülauda. Mi tüükeskkund om rahulinõ ja tävveniste võrokeeline (a mi mõista ka tõisi kiili). Kaugtüütäjä saa inspiratsiuuni mi võrokeelitside raamatide ja muusigaplaatõ näütüs-müügilt ja raamadukogost.

Miiskunnaga tulõja saa pruuki valgusrikast seminäriruumi. Telli saa lühküt võro keele ja kultuuri oppust nii kotussõpääl ku erinevist Vana-Võromaa muusõumõst.

Tulõ ja kae esi perrä!

 

Kaugtüüle kirjapandmisõs kirota aadrõsi wi@wi.ee pääle.

Kae mano: Võro Instituudi kaugtüüvõimalusõ Kuplandi kodulehe pääl: https://kupland.ee/kaugtookohad/voru-instituut

 

Tartu 48, 65609 Võro

wi@wi.ee

78 28750

Jagamine