Veebiviktoriin

30 oktoober, 2015

Võro keele ja kultuuri tundmisõ viktoriin:  Hääd huugu vastamisõs!


Tulõman om sümpoosion “Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal”

26 oktoober, 2015

Võro instituut ja Soomõ-Ugri kultuuripääliin Obinitsa kõrraldasõ 30. rehekuu pääväl 2015 Setomaal Obinitsan kuunistmisõ (sümpoosioni) „Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal“. Sümpoosioni mõtõ om tuvva kokko õdagumeresoomõ rahvidõ inemisenimmi ja kotussõnimmi uurjq. Kae sümpoosioni kavva.


„Kullõ, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon

25 oktoober, 2015

Timahava peetäs võro keele nädälit 2.–8.11. Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 4. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13. Timahava pallõmi ettelugõjal proosapala inne koton/koolin vällä valli ja ku vaia, ka lugõmist harota. Hää oppaja, latsi avitaja, rehkendäge teksti […]