• et
  • en
  • vo

Üten Uma Lehe jutuvõistlusõga kuulutas Võro Instituut vällä

  1. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ

 MINO VÕROMAA

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka vabal teemal, niisama Uma Lehe jutuvõistlusõl vällä pakut teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I-III, IV-VI, VII-IX ja X-XII klass).

 

                                 „Mino Võromaa” 31. võistlusõ teema omma:

 

Mu koolitii

Äpärdünü …käük

Mu kõgõ suurõmb suuv

Vigurit täüs … (inemine/lats/elläi/äpp)

Pand i-le pää otsa

Mu uma pido

 

Oodami latsi ja nuuri võistlustöid novvembri 24. pääväs (24.11.2017) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva-saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

 

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü 525 3215 (Kaile Kabun).