“Mino Võromaa” 35. võistlus

19 november, 2021

Võro Instituut kuulutas vällä 35. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass). „Mino Võromaa” 35. võistlusõ teema omma: […]


Võro keele nätäl 1.-7. märdikuul 2021

1 november, 2021

Võro keele nätäl paksõ võrokõisilõ hulga võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda Egä aasta märdikuu edimädsel täüspikäl nädälil peetäs võro keele nädälit. Seo aastak oll joba 16. kõrd. „Hää om nätä, et võro keelega köüdetüide tegemiisi nimekiri om aigupiten mugu pikembäs lännü ja ka ütenlüüjit tulõ mano,“ tõi vällä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. Minevaastak […]