Imäkeeleviktoriin

16 märts, 2020

Ku om sääne aig, et latsõ piät koton istma, sõs om hää aig tetä veebiviktoriinõ. Pääle imäkeelepäivä om hää miilde tulõta, et eri imäkiili om pallo ja eski Eestin om põlitsit kiili hää mitu. Kutsumi kõiki võro keele sõpru perrä kaema, ku häste tiiätäs võrokeelidsit sõnno. Võro Instituudin tett küsümüse omma nii vanno ku küländ […]


Võro keele ja kultuuri mälumäng

5 märts, 2020

Võro keele ja kultuuri mälomäng 4. urbõkuul 2020 Parõmba: 1. Haani kuul (Eleanora Rõõmusoks, Kadri Leies, Kleer Vodi), op Kersti Leit 2. Vilustõ põhikuul (Kevin Alvela, Kevin Vissel, Taavi Vegner), op Aasa Liiv 3. Võro Kreutzwaldi kuul (Helena Ploom, Jane Mustrik, Emilia Juss) 4. Mõnistõ kuul (Dimitra Giannakaina, Martin Kond, Lisette Must), op Asta Pazuhanitš […]