Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

28 jaanuar, 2016

aastagast and Võro Instituut üten Põlva ja Võro maavalitsusõga latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb. Avvuhindo välläandmisõ man kaias: – kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä […]