Võru Instituut ja Kauksi Ülle korraldavad tähtpäeva puhul teaduskonverentsi, mis toimub 23.–24. septembril 2022 Obinitsas Setomaal. Juubilarist kirjaniku ja ühiskonnategelasega seotud teemadel on lubanud kõnelda Mart Velsker, Ave Mattheus, Ene Paaver, Andreas Kalkun, Taive Viiding, Marju Kõivupuu, Renate ja Karl Pajusalu, Heie Treier, Jaak Prozes, Nele Reimann, Urmas Kalla jt. Teemade ringis on kirjandus, teater, kunst, võru ja seto keel, soomeugri keelte väljasuretamine, kultuuriline kolonialism, rahvaluule kui vanim kirjandus ja eetilise käitumise teejuht, etnofuturism kui kultuurilise taassünni mõtteviis jpt küsimused.

Konverentsi ettekannete osa toimub Obinitsa külakeskuses (koolimaja), õhtused üritused Seto Ateljee-Galeriis ja selle lähikonnas.

Konverentsi õhtutel mängitakse lavastusi Kauksi Ülle näidenditest „Nigu nõidus“ (Obinitsa Uus Teater) ja „Kolm hinnapakmist“(Tallinna Võru Seltsi trupp „Tungõl“). Toimuvad Kauksi Ülle vastuvõtt ja peoõhtu.

 

Loe lähemalt

Jagamine