Administratsioon

Rainer Kuuba, MSc – direktri, rainer.kuuba[at]wi.ee, 782 8751, 5645 1444, vastuvõtuaig tulõ telefoniga kokko leppi

Tiina Kahr, MA – finantsjuht, tiina.kahr[at]wi.ee, 782 8755

Annika Teppo-sekretär, annika.teppo[at]wi.ee, 782 8750

Tuuli Abel – sekretär, (latsõpuhkusõl)

Tiidüs- ja arõndusosakund

Külli Eichenbaum, MSc – tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja, kylli.eichenbaum[at]wi.ee, 782 8752, 5661 1924

Triinu Laan, MA – projektijuht, triinu.laan[at]wi.ee, 5332 2153

Merike Tigas – projektijuht, merike.tigas[at]wi.ee, 782 8752

Kaile Kabun, MA – projektijuht (võro kiil ja kultuur), kaile.kabun[at]wi.ee, 782 8753

Tiia Allas, MA – projektijuht (võro kiil ja kultuur), tiia.allas[at]wi.ee, 782 8753

Jüvä Sullõv, PhD – grammatiga tiidrü, sulev.iva[at]wi.ee, 5554 3727

Helen Plado, PhD – grammatiga tiidrü, helen.plado[at]wi.ee

Evar Saar, PhD – onomastiga tiidrü, evar.saar[at]wi.ee, 782 8757

Mariko Faster, PhD – sotsiolingvistiga tiidrü, mariko.faster[at]wi.ee, 782 8757

Kerli Kirch Shcneider, PhD – etnoloogia tiidrü, kerli.kirchschneider[at]wi.ee, (latsõpuhkusõl)

Urmas Kalla, MSc – spetsialist (võro kiil), urmas.kalla[at]wi.ee, 5360 3012

Triin Nagel, MA –  spetsialist (võro kiil ja kultuur), triin.nagel[at]wi.ee

Evely Haug – spetsialist (keelepesä), evely.haug[at]wi.ee, 782 8754

Triin Toom – spetsialist (keelepesä), triin.toom[at]wi.ee, 782 8754

Muusõumiosakund

Margit Pensa, MA– osakunnajuhataja, margit.pensa[at]wi.ee, 797 0310, 521 0671

Mirja Ots, MA – päävarahoitja, mirja.ots[at]wi.ee, 5629 7354

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Aimi Hollo – juhataja, aimi.hollo[at]wi.ee, 782 1798

Malle Avans – kogohoitja, malle.avans[at]wi.ee, 782 1798

Marika Sepp – tegevusjuht, marika.sepp[at]wi.ee, 782 1798

Tuuli Hass – aidnik

Heli Raudsik – külästüsjuht

Ene Hinn – külästüsjuht

Mõniste Talurahvamuuseum

Mare Tamtik – külästüsjuht, (juhataja kt.) mare.tamtik[at]wi.ee, 5622 8538

Urmas Tulviste – majandusspetsialist

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Tiiu Niinemägi – kogohoitja, tiiu.niinemagi[at]wi.ee, 5663 0973

Marge Luude – muusõumipedagoog, marge.luude[at]wi.ee, 797 0310, 5801 8601

Maris Veski – arõndusspetsialist, maris.veski[at]wi.ee, 797 0310

Janek Hämelane – majandusspetsialist, 797 0310, 5631 0784

Vana-Võromaa Kultuurikoda

Tiia Haug – juhataja, tiia.haug[at]wi.ee, 5629 7243

Karin Tohvri – kogohoitja, karin.tohvri[at]wi.ee

Stella Mõttus – galõrist, stella.mottus[at]wi.ee

Jana Huul – galõrist, (latsõpuhkusõl)

Lagle Lindenberg – muusõumipedagoog, (latsõpuhkusõl)

Airi Rüütli – muusõumipedagoog, airi.ryytli[at]wi.ee, 5804 6692

Eike Koemets – külästüsjuht

Irina Taro – külästüsjuht

Minna Kuuseorg – külästüsjuht, (latsõpuhkusõl)

Terje Kivioja – külästüsjuht