Administratsioon

Rainer Kuuba, MSc – direktri, rainer.kuuba[at]wi.ee, 782 8751, 5645 1444, vastuvõtuaig tulõ telefoniga kokko leppi

Tiina Kahr, MA – finantsjuht, tiina.kahr[at]wi.ee, 782 8755

Tuuli Abel – sekretär, tuuli.abel[at]wi.ee, 782 8750

Tiidüs- ja arõndusosakund

Külli Eichenbaum, MSc – tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja, kylli.eichenbaum[at]wi.ee, 782 8752, 5661 1924

Merike Tigas – projektijuht, merike.tigas[at]wi.ee, 782 8752,  5691 6280

Kaile Kabun, MA – projektijuht (võro kiil ja kultuur), kaile.kabun[at]wi.ee, 7828752

Kadri Ugur, PhD – projektijuht (võro kiil ja kultuur), kadri.ugur[at]wi.ee, 517 5174

Jüvä Sullõv, PhD – grammatiga tiidrü, sulev.iva[at]wi.ee, 5554 3727

Helen Plado, PhD – grammatiga tiidrü, helen.plado[at]wi.ee, (latsõpuhkusõl)

Evar Saar, PhD – onomastiga tiidrü, evar.saar[at]wi.ee, 782 8757

Mariko Faster, PhD – onomastiga tiidrü, mariko.faster[at]wi.ee, 782 8757

Kerli Kirch Shcneider, PhD – etnoloogia tiidrü, kerli.kirchschneider[at]wi.ee, (latsõpuhkusõl)

Urmas Kalla, MSc – spetsialist (võro kiil), urmas.kalla[at]wi.ee, 5360 3012

Evely Haug – spetsialist (keelepesä), evely.haug[at]wi.ee, 782 8754

Triin Toom – spetsialist, triin.toom[at]wi.ee, 782 8754, 512 0772

Muusõumiosakund

Kersti Liloson – muusõumiosakunna juhataja, kersti.liloson[at]wi.ee, 511 1285

Mirja Ots, MA – päävarahoitja, mirja.ots[at]wi.ee, 5629 7354

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Aimi Hollo – juhataja, aimi.hollo[at]wi.ee, 782 1798

Malle Avans – kogohoitja, malle.avans[at]wi.ee, 782 1798

Marika Sepp – tegevusjuht, marika.sepp[at]wi.ee, 782 1798

Tiina Bahmatšev – aidnik

Heli Raudsik – külästüsjuht

Mõniste Talurahvamuuseum

Airi Rüütli – juhataja, airi.ryytli[at]wi.ee, 5804 6692

Mare Tamtik – muusõumipedagoog, mare.tamtik[at]wi.ee, 5622 8538

Liispet Jalandi – kogohoitja, liispet.jalandi[at]wi.ee

Mikk Vaidre – majandusspetsialist

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Kersti Liloson – muuseumi juhataja kt, kersti.liloson[at]wi.ee, 511 1285

Tiiu Niinemägi – kogohoitja, tiiu.niinemagi[at]wi.ee, 5663 0973

Marge Luude – muusõumipedagoog, marge.luude[at]wi.ee, 797 0310, 5801 8601

Maris Veski – arõndusspetsialist, juhataja kt, maris.veski[at]wi.ee, 797 0310

Janek Hämelane – majandusspetsialist, 797 0310, 5631 0784

Vana-Võromaa Kultuurikoda

Tiia Haug – juhataja, tiia.haug[at]wi.ee, 5629 7243

Karin Tohvri – kogohoitja, karin.tohvri[at]wi.ee

Jana Huul – galõrist, jana.huul[at]wi.ee

Lagle Lindenberg – muusõumipedagoog, lagle.lindenberg[at]wi.ee

Eike Koemets – külästüsjuht

Irina Taro – külästüsjuht

Minna Kuuseorg – külästüsjuht

 

 

 

 

Jagamine