• Estonian
  • English
  • Võro

Administratsioon

Rainer Kuuba, MSc – direktri, rainer.kuuba@wi.ee, 782 8751, 5645 1444, vastuvõtuaig tulõ telefoniga kokko leppi

Tiina Kahr, MA – finantsjuht, tiina.kahr@wi.ee, 782 8755

Annika Teppo-sekretär, annika.teppo@wi.ee, 782 8750

Tuuli Abel – sekretär, (latsõpuhkusõl)

Tiidüs- ja arõndusosakund

Külli Eichenbaum, MSc – tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja, kylli.eichenbaum@wi.ee, 782 8752, 5661 1924

Triinu Laan, MA – projektijuht, triinu.laan@wi.ee, 782 8756

Merike Tigas – projektijuht, merike.tigas@wi.ee, 7828752

Kaile Kabun, MA – projektijuht (võro kiil ja kultuur), kaile.kabun@wi.ee, 782 8753

Tiia Allas, MA – projektijuht (võro kiil ja kultuur), tiia.allas@wi.ee, 782 8753

Jüvä Sullõv, PhD – grammatiga tiidrü, sulev.iva@wi.ee, 5554 3727

Helen Plado, PhD – grammatiga tiidrü, helen.plado@wi.ee

Evar Saar, PhD – onomastiga tiidrü, evar.saar@wi.ee, 782 8757

Mariko Faster, MA – sotsiolingvistiga tiidrü, mariko.faster@wi.ee, 782 8757

Kerli Kirch Shcneider, PhD – etnoloogia tiidrü, kerli.kirchschneider@wi.ee

Urmas Kalla, MSc – spetsialist (võro kiil), urmas.kalla@wi.ee, 5360 3012

Triin Nagel –  spetsialist (keelepesä), triin.nagel@wi.ee (latsõpuhkusõl)

Evely Lindsalu – spetsialist (keelepesä), evely.lindsalu@wi.ee, 7828754

Triin Toom – spetsialist (keelepesä), triin.toom@wi.ee, 7828754

Muusõumiosakund

Reet Roop – osakunnajuhataja kt, reet.roop@wi.ee, 797 0310, 521 0671

Mirja Ots, MA – päävarahoitja, mirja.ots@wi.ee, 5629 7354

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Aimi Hollo – juhataja, aimi.hollo@wi.ee, 782 1798, 5629 7242

Malle Avans – kogohoitja, malle.avans@wi.ee, 782 1798

Marika Sepp – tegevusjuht, marika.sepp@wi.ee, 782 1798

Tuuli Hass – aidnik

Heli Raudsik – külästüsjuht

Ene Sokk – külästüsjuht

Mõniste Talurahvamuuseum

Hele Tulviste – juhataja, hele.tulviste@wi.ee, 789 0622, 525 7027

Romet Pazuhanitš – tegevusjuht, romet.pazuhanitš@wi.ee, 5622 7650

Mare Tamtik – külästüsjuht

Urmas Tulviste – majandusspetsialist

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Reet Roop – juhataja, reet.roop@wi.ee, 797 0310, 521 0671

Tiiu Niinemägi – kogohoitja, tiiu.niinemagi@wi.ee, 5663 0973

Marge Luude – muusõumipedagoog, marge.luude@wi.ee, 797 0310, 5801 8601

Maris Veski – arõndusspetsialist, maris.veski@wi.ee, 797 0310, 516 6954

Janek Hämelane – majandusspetsialist, 797 0310, 5631 0784

Vana-Võromaa Kultuurikoda

Tiia Haug – juhataja, tiia.haug@wi.ee, 56297243

Karin Tohvri – kogohoitja, karin.tohvri@wi.ee

Jana Huul – galõrist, jana.huul@wi.ee, 5803 8819

Lagle Lindenberg – muusõumipedagoog (latsõpuhkusõl)

Airi Rüütli – muusõumipedagoog, airi.ryytli@wi.ee, 

Eike Koemets – külästüsjuht

Irina Taro – külästüsjuht

Minni Arujõe – külästüsjuht (latsõpuhkusõl)

Terje Kivioja – külästüsjuht