Kuis pruuki: kirotat võro keelen midägi puutrihe vai kopit mõnõ teksti (nt Uma Lehe vai Vikipeediä artikli) ja puutri lugõ tuu kõva helüga ette. Saa valli kas mehe- vai tütärlatsõhelü.

Pruuvi saa tan: http://www.eki.ee/~indrek/voru/index.php

Võro keele kõnõlõmissüntesaatri om Eesti Keele Instituudi ja Võro Instituudi ütistüü. Saa uuri ka siist: https://github.com/ikiissel/synthts_vr

Kuna taa om peris edimäne kõrd, ku võro keelele midägi säänest om tetä proovit, sis kiä mõnõ via löüd, pallõsi tuu üles tähendä ja märko anda aadrõsi pääle sulev.iva@wi.ee.

Jagamine