Latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlus

16 november, 2015

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugudsõ kirätüü omma oodõt! Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]


“Kullõ, ma loe sullõ” tulõmi

10 november, 2015

«Kullõ, ma loe sullõ!» 2015 4. märdikuul Võro latsiraamadukogon   2.–4. klassi vannusõrühm Lugõjit oll 19. Väega hää lugõja: Eliisabet Raju, Kääpä põhikuul, 3. klass (juh Jana Kähr) Elo Rahman, Osola põhikuul, 2. klass (juh Merlin Mürk) Sandra Vaidre, Mõnistõ kuul, 3. klass (juh Asta Pazuhanitš) Eräpreemiä: Karl-Martin Kambek, Kuldri kuul, 1. klass (juh Hilja […]


Võru keele nädala kava

2 november, 2015

Võru keele nädalal vaata, kuula ja lüü esi üten: 2.–6. märdikuu pääväl kell 11.30 ja 22.30 lugõ Tagamõtsa Tarmo Vikerraadion Ruitlasõ Olavi raamatut «Vii pääl» (võro kiilde pandnu Kalla Urmas). Raadio 2 tege neläl hummogul võrokeelist viktoriini. 03. märdikuu hummogu omma võrokeelidse külälise ETV hummoguprogrammin. Võrokeelidse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» esitluskontserdi (mängvä-laulva Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja […]