Vana-Võromaa fotojahi kirriv pildisaak

28 oktoober, 2021

Simunapäävaäs, rehekuu 28. pääväs om üle kaetu Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selges omma saanu pildipüüdjä, kinkal oll kõgõ parõmb jahiõnn.  Piimäkuu alostusõst kooni rehekuu keskpaigani sai veebilehe https://fotojaht.visitvoru.ee/ pääl üles panda Vana-Võromaal tettüid fotosid, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Kokko tull 295 pilti võrokõisi ku ka seo […]


Konvõrents “Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist saismisõ aol” 29.10.2021

21 oktoober, 2021

Sündmüs toimus Võro instituudin (Tarto 48, Võro) ja  veebin https://fb.me/e/1By0m48dp Kuis oppasi meid süümä 44 aastakka Võrol tohtrõammõtit pidänü Friedrich Reinhold Kreutzwald, mille huvitiva tedä muinasao kalmatu ja liinamäe, kuis tä setokõisi ja tõisi rahvit eestläisile tutvust – naist ja mitmist tõisist põnõvist jutuainist kuuld 29. rehekuul Võro instituudi konvõrentsil „Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist […]


Võro keele agente oodõtas hindäst teedä andma

6 oktoober, 2021

Võro Instituut kuts häid võro keele mõistjit hinnäst võro keele nädäli jaos, miä om timahava 1.–7. novvembril, võro keele agendis üles andma. Agent om iinkujos võro keele egäpäävädse pruukmisõga. Moloraamadu võro keele rühmän valiti võro keele nädäli sõnomis timahava „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (eesti keelen: „Keelake või ära – ma räägin ikka!“). […]