Vana-Võrumaa kaart

MIÄ OM KEELEPESÄ?
Keelepesä om latsihoiurühm, latsiaiarühm vai terve latsiaid, miä tüütäs tävveligu keeletsukõlusõ moodu perrä ja sääl kõnõldas latsiga egän olokõrran kõik aig õnnõ uma maa põlist paigakiilt – Vanal Võromaal võro kiilt.
Keelepesä tsiht om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uma kodokandi keelen ja uma kodokandi kultuuri edesi andma.

VÕRO KEELEPESÄ
Võro keelepesäl om uma logo, tunnuslausõ, keelepesätsirk ja tsirguimäkostüüm.
Keelepesä oppaja saava võrokeelitse opimatõrjaali ja võrokeelitse raamadu ni osalõda koolituisil ja opireisel, midä kõrraldas Võro Instituut. Oppajidõlõ omma toes Võro Instituudi spetsialisti.
Keelepesä rühm saa ossa võtta võrokeelitsidest üritüisist, midä Võro Instituut kõrraldas vai avitas kõrralda.

SÜÄMEASI
• Anda oskusi ja luvva võimaluisi võro keele ku kodokeele pruukmisõs Vana Võromaa perrin ni hoita tuuga alalõ kodokandi kiilt, kultuuri ja perimüst.
• Tugõda latsi lagjambat arõngut – keelepesä-kogõmusõ ja uuringu maailman näütäse, et katskiilse ja umakultuuri opva latsõ omma herksämbä, nägevä ilma laembalt, saava eri olokõrdõn häste hakkama, omma lepligadsõ ni suutva tõisi kiili kergembähe är oppi.

KOOLITÜSE OPPAJILE
Võro Instituut kõrraldas opiaasta joosul ütesa koolituspäivä võru keele ja kultuuri oppajilõ, kiä tüütäse latsiaian.

KEELEPESÄ MEEDIÄN

KEELEPESÄRÜHMÄ VANA-VÕROMAA LATSIAIDUN
Lusti LA
Harglõ Kooli LA
Kuldri LA Sipsik
Lasva LA Pargihaldjas
Orava Kooli LA
Põlva Lõunakaare LA Mesimummi maja
Põlva Põhjakaare LA Pihlapuu maja
Rõugõ LA, Rõugõ rühm
Rõugõ LA, Viitinä rühm
Veriora LA Õnneseen
Võro LA Päkapikk
Võro LA Sõleke 2 rühmä
Väimälä LA Rukkilill

Keelepesä arõngukava 2020-2030

Keelepesäspetsialiste KONTAKTI