• et
  • en
  • vo

Kaika suvõülikuul Kaikal

30. Kaika suvõülikuul peetäs 10.-12. põimukuud 2018 Karula kihlkunnan Kaikal. Säälsaman, kon peeti ka edimäist suvõülikuuli ja kost suvõülikuul umale nime sai. KAVA

„Mino Võromaa 31“ parõmba kirätüü uutva lugõma

Timahavadsõ, 31. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmbit kirätöid saa lukõ nüüd siist.

18. Adsoni-nimeline ilolugõmispäiv aastal 2018

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi ilolugõmispäiv om 10. lehekuul (10.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Täpsämp teedüs võistlusõ kotsilõ om siin. Olti oodõt!