• et
  • en
  • vo

„Mino Võromaa 31“ parõmba kirätüü uutva lugõma

Timahavadsõ, 31. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmbit kirätöid saa lukõ nüüd siist.

18. Adsoni-nimeline ilolugõmispäiv aastal 2018

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi ilolugõmispäiv om 10. lehekuul (10.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Täpsämp teedüs võistlusõ kotsilõ om siin. Olti oodõt!

Olümpiaadi „Ütski tark ei sata taivast“ 2018 parõmba keeletundja

Parõmba keeletundja omma 8. klassin: Sirlen Vodi (Haani Kuul, op Kersti Leit) 62,5 p Aadi Parhomenko (Põlva Kuul) 61,5 p Uku Freiberg (Lüllemäe Põhikuul, op Astrid Vernik) 57 p Oliver Puusalu (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 48 p 5.-6. Vanessa Victoria Pilt (Vahtsõliina Gümnaasium, op Külli Lendsaar) 47 p ja Jaan Rudolf Vaher (Orava Kuul, op Maaja Glaser) 47 p […]