Võro keele iistkõnõlõja Padari Ivari salmivõistlus

Padari Ivari jõulusalmõ võistlusõlõ saadõti 64 salmi, ossa võtsõ 19 luujat. Tulõmi: 1. kotus: Ene Säinast, „Viil hämmär om päiv ja pümme om üü“ 2. kotus: Mariko Faster, „Jõuluhani“ 3. kotus: Kaja Kuslapuu, „Om mõtsa kotsil taivan kuu“ ja Viiu Kornel, „Sääne om jo vana tava“ Eripreemiä: Milvi Panga, „Tsirgukõsõ saava siimnit“. Hindaja olli Mari […]

“Mino Võromaa” 35. võistlus

Võro Instituut kuulutas vällä 35. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass). „Mino Võromaa” 35. võistlusõ teema omma: […]

Võro keele nätäl 1.-7. märdikuul 2021

Võro keele nätäl paksõ võrokõisilõ hulga võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda Egä aasta märdikuu edimädsel täüspikäl nädälil peetäs võro keele nädälit. Seo aastak oll joba 16. kõrd. „Hää om nätä, et võro keelega köüdetüide tegemiisi nimekiri om aigupiten mugu pikembäs lännü ja ka ütenlüüjit tulõ mano,“ tõi vällä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. Minevaastak […]