• et
  • en
  • vo

Kaika suvõülikuul Kaikal

30. Kaika suvõülikuul peetäs 10.-12. põimukuud 2018 Karula kihlkunnan Kaikal. Säälsaman, kon peeti ka edimäist suvõülikuuli ja kost suvõülikuul umale nime sai. Kae: KAVA ja SUVÕÜLIKOOLI PLAKAT. Tiatritükü “Godot’d uutõn” kaemises tulõ hinnäst kindmä pääle ette kirja panda, kotussit olõ-i lõppõmalda pallo. Kirjapandminõ: Lilian Freiberg 5172646, lilian@karula.com

„Mino Võromaa 31“ parõmba kirätüü uutva lugõma

Timahavadsõ, 31. „Mino Võromaa“ võistlusõ parõmbit kirätöid saa lukõ nüüd siist.

18. Adsoni-nimeline ilolugõmispäiv aastal 2018

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi ilolugõmispäiv om 10. lehekuul (10.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Täpsämp teedüs võistlusõ kotsilõ om siin. Olti oodõt!