Konvõrents „Iist muusõum, seest gümnaasium“

Võro Instituudi sügüsene tiidüskonverents tulõ 11. rehekuu pääväl Karilatsin ja seo om muusõummõ ja muusõumiharidusõ teema pääle. Konvõrendsil otsitas vastussit küsümisile, kuimuudu võinuq paigapääline muusõum kõgõ parõmbidõ tiini umma rahvast, kogokonda ja külälist kavvõmbast. Kaias paigapäälidse perändüse hindamist ja muusõumpedagoogikat.   Loeq lähembält!

Tüükuulutus

Võro Instituut ots Vana-Võromaa Kultuurikualõ vahtsõt juhatajat,   kink tüü om käügin hoita kunstigallõrii ja muusõum, miä näütäse Vanal-Võromaal 8000 aasta joosul olnut ja parhillast ello.   Tüü tahtja piät: olõma opnu korgõmban koolin, eriti hää ku aoluku, kultuuri, kunsti vai oppamistiidüst; mõistma võro kiilt, eesti kiilt ja mõnt võõrast kiilt; mõistma inemiisiga läbi saia ja kuuntüüd tetä. […]

„Mino Võromaa 37“ parõmba kirotaja omma teedä

1.–3. klass kotus – Pärtel Lillemäe, „Üts vigurijutt vastlapääväst“ (Põlva Jakobi kuul, op Marju Lepasson) 2.–3. kotus – Romet Paavel, „Seigelüs“ Tormi Silm, „Seigelüs kotoh“ (mõl Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu) Eripreemiä: Uutmalda lõpuga jutu preemiä – Triin Sprenk, „Seigelüs“ (Nõo põhikuul, op Helju Sarapuu) 4.–6. klass kotus – Ebe Vodi, „Kutsik“ (Haani kuul, op […]

Võrokeelidse luulõ pidopäiv

8. lehekuu pääväl peeti Sännä kultuurimõisan Artur Adsonile pühendedü võrokeelidse luulõ lugõmisõ päävä, a seokõrd oll’ mõni asi tõistmuudu ku minevä 20 kõrda. Kokko tull’ 19 nuurt ja julgõt inemist ütsäst Vana-Võromaa koolist, et ette kanda uma tõlgõndus mõnõst võrokiilsest luulõtusõst. Nätä om, et latsilõ sobiligu luulõ varasalv om peris suur, selle et üttegi luulõtust […]