• Estonian
  • English
  • Võro

Loe üten latsõga võrokeelist luulõt

XIX Artur Adsoni nimelidsele ilolugõmisvõistlusõlõ omma oodõt videoklipi, kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt üten (vana)vanõmbitega – ülesvõtmiisi saatmise/postitamise tähtaig om 27. rehekuu ehk oktoobri (27.10.2020).   Kooni 4 minoti (kõgõ inämb) pikkudsõ luulõlugõmise või lats tetä ka koon klassikaaslasõ, sõsara vai vele, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, et tõõsõ esitäjä/ tõisi esitäjite lugõmine es olnu üle poolõ ehk 50 […]

Bernard Kangro päiv

Võrol Kreutzwaldi muusõumin (Kreutzwaldi 31) 17. septembril kell 13   Bernard Kangro päiv: vahtsõ luulõkogo „Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus“ ettenäütämine; Kangro kirjändüspreemiä kätteandminõ.   Üte luulõpalangu alostus ja ots: kõnõlõsõ kogomiku kokkopandja Õnne Kepp ja Maarja Hollo, loetas Kangro seeni avaldamada luulõt.   Kõik huvilidsõ omma oodõt!   Päivä kõrraldasõ Võro instituut, Kreutzwaldi […]

Konvõrents „Perekunnanimmi köüdüssit tõisi nimmiga“

Kõrraldajaq: Võro Instituut ja Eesti Keele Instituut Aig: 22. rehekuu (oktoobri) 2020 Kotus: Võro instituut, Tartu uulits 48, Võru   Oodami konvõrendsilõ ettekandit, kon teemas om perekunnanimmi peritolu, tüpoloogilinõ võrdlõminõ eri kiili vaihõl; kuis perekunnanimmi järgi om nimmi annõt kotussilõ, kaupulõ vai nättüisile, kuis nimmist om tegünü slängisõnnu jne.   Konvõrendsi tüükeeleq ommaq eesti, võro, […]