• et
  • en
  • vo

„Kullõ, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon

Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 7. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13. Hää olõs saia latsi ütenlüümisest teedä ildamba 2. novvembril (kaile.kabun@wi.ee). Pankõ kirja opilasõ nimi, klass, kuul, teksti päälkiri ja autor. Oodami kooli ütest klassikomplektist ütte ettelugõjat. […]

Võro keele nätäl 5.-11. märdikuul

5.–11. märdikuul peetäs Vanal-Võromaal Võro instituudi iistvõtmisõl 13. kõrda võro keele nädälit. Mõtõ om härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlama ja umma keelemõistmist vahtsõndama. Võro instituut kuts inemiisi võrokeelidsit sündmüisi mano luuma ja muidoki võro kiilt kõnõlama. Kae nädäli kavva

Konvõrents

19.–20. rehekuu (oktoobri) pääväl tulõ Võro instituudin (Tarto uulits 48, Võro) konverents teemal “Paigapäälidse väiku keele vahtsõ digiao meediän”. Teedüs Registriirmine