• Estonian
  • English
  • Võro

Võro keele nätäl 2.–8. märdikuul 2020

Võro keele nädälit peetäs egä aastak märdikuu edimädsel täüsnädälil, tinavaasta om kuvvõtõiskus võro keele nätäl. Seokõrd om võro keele nädäli üleskutsõ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldanu, saava seo sõnomiga märki pruuki. Hääd iinkujjo vai sõs härgütüst julgõmbalt võro kiilt pruuki andva võro keele „agendi“, kiä kõnõlõsõ kimmält võro […]

Mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“

Mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“ avitas üten võro keele pruukmisõlõ egäpääväelon. Tuust saava ossa võtta kõik tahtja. Mänguplatsi pääl om 16 lihtsät ülesannõt-välläkutsõt, miä omma köüdetü võro keelega. Egä mängjä tege är niipallo ülesandit, ku saa. Mängi saa 22. rehekuust 8. märdikuuni 2020. Kõik mängjä saava ossa avvuhindu luusmisõst, miä om 13. märdikuul.

Konvõrents „Perekunnanimmi köüdüssit tõisi nimmiga“ 22.10 Võru Instituut

Kava 11.00-12.45 – Kogunemine, registreerumine 12.45 konverentsi avamine 13.00-13.30 Terje Lõbu. Eestiga seotud teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil 13.30-14.00 Fred Puss. Taaskasutatud perekonnanimed Eestis 14.00-14.30 Albert Ludwig Roine. Tehisintellektiga nimede kallale: nimede tuvastamine õigeusu kirikuraamatutest 14.30-15.00 paus 15.00-15.30 Enn Ernits. Eesti juutide perekonnanimedest enne Teist maailmasõda 15.30-16.00 Evar Saar, Fred Puss. Vastseliina perekonnanimedest ja C.G.G. […]