Võro kirändüse lugu sai e-välläandõs

9 september, 2021

E-välläandõ kujol ilmunu „Võru kirjanduse kujunemislugu“ and ülekaehusõ lõunõeestikiilse kirändüse võro haro kujunamisluust 17. aastasaast nikagu täämbätse pääväni ja om pruugitav nii opimaterjaali ku ka silmätsõõri laembas tegevä kultuuri- ja kirändüsluulidse tekstinä. Võro Instituudi välläandõna ilmunu tüü https://wi.ee/wp-content/uploads/2021/10/kirjanduslugu.pdf autor om kirändüstiidläne Velskri Mart, kiä om lõunõeestikiilse kirändüse uurmisega tegelnü aastit: 2014. aastagal ilmusi timä Tartu Ülikoolin […]