Keelepesälaulikun omma’ võrokeelidse’ originaallaulu’ latsilõ. Naa’ omma’ võro keelepesäga köüdetüide oppajidõ ütine looming. Latsiaiaoppajidõ tahtmisõl saiva’ valmis laulu’ noidõ teemadõ pääle, midä latsiaidu opiprogrammõn läbi võetas.

Fonogrammi’ om tennü’ Jaan Randvere.

Projekti omma’ tugõnu’ Eesti Kultuurkapital ja Võro Instituut.

 

1. Pesäpäiv

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

2. Päävätsõõri laul

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

3. Sünnüpäävälaul

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

4. Kevväi

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

5. Munakoks

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

6. Imäpääväs

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

7. Pesäast vällä. (Laul lõpupääväs)

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

8. Mõts om hää

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

9. Matkalaul

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

10. Värviline süküs

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

11. Tsihka-tsahka, jõulu’ omma’ käen

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

12. Päkäts jõuluaol

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

13. Memme – taadu laul

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

14. Käänä’ ringi uma pää

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

15. Mul om kümme kanna kotun

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

 

16. Kaalkirägu laulumäng

Sõna’ ja noodi’ omma’ tan

Jagamine