• et
  • en
  • vo

kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2016-2018 aastatil  rahatukõ   Maaeloministeerium.

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om vahtsõaastagakuun 2019, kokko saijas 16. jaanuaril Võro Instituudin (Tarto uulits 48 Võrol).

2019. aastaga edimese poolõ kokkosaamisõ omma plaanitu 16.01, 13.02, 13.03, 10.04 ja 08.05

Tõõriku 16.01.2019 kutsõ

Tsõõriklavva 14.11.2018 kokkovõtõ

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

18. mahlakuu pääväl  2018  sai  luudus  MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü.

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Loe Seldsi põhikirja

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

 

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2018:

2. juuni          Võrol Uma Pido käsitüülaat ja tüütarõ

6.-7. juuli       Tartu Hansalaat

4.  august            Seto Kuningriik Luhamaal

11.  august          Pühajõe käsitüülaat (Võromaal, Varese tiiristin)

19. august          Ökofestivali laat Karilatsis, Põlva Talurahvamuuseumis

28.  oktoober      Lindora laat

8.-10. november        XXI Mardilaat Saku Suurhallin

10.-21. detsember  jõulumüük Võro Instituudin (Tarto uulits 48, Võro liin)

 

TEGEMISE KÄSITÜÜTARÕN AILA MAN

MAHLAKUU 2018 OPITUNNE KAVA

URBÕKUU 2018 OPITUNNE KAVA

RADOKUU 2017 OPITUNNE KAVA