• Estonian
  • English
  • Võro

kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae Vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and´ 2020. aastagal rahatukõ Rahandusministeerium, 2016-2019 aastil  tugõsi  Maaeloministeerium.

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om 9. radokuul (9.02.2021), kas sõs veebin pilvõ-tarõn vai periselt Võro Instituudi tarõn – nii kuis olokõrd luppas. 

Tsõõriku 12.01.2021 kokkovõtõ

Plaanitu omma 2021 aastaga edimese poolõ kuunkäümise toimuma 12.01, 9.02, 9.03, 13.04  ja 4.05.

 2020 sügüsepoolitse tsõõriklavva olli 23.09, 13.10, 10.11

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.   Loe Seldsi põhikirja.

Kae seldsi arõngukavva 2019-2023.

Kae tegemiisi moloraamatust:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile and 2020 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2020:

20. juuni  Kaubapäiv Vahtsõliina linnusõn

16. august       Ökofestivali laat Karilatsi külän Postitii veeren
5. septembri         Seto Kuningriigin
6.-8. november Mardilaat OLL VEEBIN
8.- 19. detsember innejõulu  käsitüümüük Võro liinan