• Estonian
  • English
  • Võro

kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae Vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2020. aastagal rahatukõ Rahandusministeerium, 2016-2019 aastil  tugõsi  Maaeloministeerium.

KÄÜMÄN OM KÄSITÜÜTOOTE KONKURSS TEEMAL AIGU OM!

AIGU OM!  KOOLINOORI KONKURSS

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud pidi olõma 06.05. 2020, üten käsitüükonkursi tulõmuisi välläkuulutamisega.

A RAHVAST MI KOKKO EI KUTSU. Kell 14 aigu toimus konkursist videoesitlüs, midä saa kaija MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü moloraamatu lehe päält. 

Urbõkuu 12. pääväl kuulut Vabariigi Valitsus vällä eriolokõrra külgenakkaja tõvõ edesimineki peräst. Keelet om inemiste kokkosaamise, tõisi hulgan om 1. lehekuu pääväni  pant kinni ka kultuuriasotusõ.

Aprilli tsõõriklaua asemel teavitus infost  15. 04.2020

2020. aastaga edimese poolõ kokkosaamisõ olli plaanitu 15.01, 12.02, 11.03, 15.04  ja 06.05

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.   Loe Seldsi põhikirja.

Kae seldsi arõngukavva 2019-2023.

Kae tegemiisi moloraamatust:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile and 2020 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2020:

30. mai           Mulgi pidol
1. august         Seto Kuningriigin
8. august        Pühajõe käsitüülaat Võromaal, Varõsõ tiiristin
16. august       Ökofestivali laat Karilatsi külän Postitii veeren
19. oktoober   üle-eesti ettevõtmine  „Käsitöökojad üle maa“
28. oktoober  Lindora laat
5.-8. november Mardilaat Talnan Saku Suurhallin
13. detsember ERM jõululaat
7.- 19. detsember innejõulu  käsitüümüük Võro liinan