kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae Vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2022. aastagal rahatukõ Rahandusministeerium. 

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

2. põimukuust kooni 9. süküskuuni  2022 om Võrol Liinagaleriin (Liiva uulits 13) kaemises  Vana-Võromaa käsitüünäitus  „Meistre kässiga luudu / Meistri kätega loodud“. Loe edesi TAST.

 Järgmäne tsõõriklaud om sügüse. 

2022 aastaga keväjepoolitse kokkosaamise omma 8.02, 8.03, 5.04 ja 5.05.

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.   Loe Seldsi põhikirja.

Seldsi arõngukava 2022-2027

Kae tegemiisi moloraamatust:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma alaten 06.09.2021 Külli Eichenbaum, Liilia Tann ja  Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile and 2022 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2022:

18.-19. piimäkuun  Vahtsõliina maarahvalaadal

6. põimukuun Seto Kuningriigin Luhamaal

21. põimukuun        Ökofestivalil

rehekuun           Lindora laadul

3.-6. märdikuun   Mardilaadul  Talnan

jõulukuun        jõululaadul  ERM-s Tartus

jõulukuun    innejõulu  käsitüü müük Võrol.

 

Jagamine