kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae Vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2021. aastagal rahatukõ Rahandusministeerium. 

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om sügüse.

Tsõõriku 13.04. 2021  kokkovõtõ

2021 aastaga edimese poolõ kuunkäümise olli  12.01, 9.02, 9.03, 13.04  ja 4.05.

 Sügüsepoolitse tsõõriklavva lepitas kokko põimukuu lõpun.

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.   Loe Seldsi põhikirja.

Kae seldsi arõngukavva 2019-2023.

Kae tegemiisi moloraamatust:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile and 2021 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2021:

7. augustil        Seto Kuningriik

15. august        Ökofestivali laat Karilatsi külän

28. oktoober   Lindora laat

november        Mardilaat

detsember jõulueelne käsitöömüük Võrus