• et
  • en
  • vo

kasityy_logo_varviline_vVana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma  üts Vana-Võromaa  kaubamärk.  Vana-Võromaal om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun om lihtsämb  kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.

Kae vana-Võromaa käsitüü veebipuuti Uma Puut

Küsü mi käest teedüst Vana-Võromaa käsitüü- ja meistride kotsilõ, tiidmisi  kohaligu käsitüükombide  asjan,

Otsimi Sullõ tellmise täütja, tulõmi välläkitmä ja müümä  uma käsitüüd, kõrraldami oppusi ja tüütarõsid.

Kae ka FB: MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses and 2016-2019 aastatil  rahatukõ   Maaeloministeerium.

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om 14. märdikuul (14.11.2019).

Tsõõriku 8.10.2019 kokkovõtõ

2019. aastaga tõsõ poolõ kokkosaamisõ omma  17.09, 8.10, 14.11, ja 05.12

Mardilaadale sannakraami tegemises ideid

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.   Loe Seldsi põhikirja.

Kae seldsi arõngukavva 2019-2023.

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä.

Seltsi juhatusõ liikmõ omma Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (edenaanõ). 

Avalduse vorm (rtf, puutrin saa är täütä, seo fail tulõ õkva ti puutrihe)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas

e-kujol  digiallkiräga; saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paprõ pääl ja allkiräga. 

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile and 2019 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Vana-Võromaa käsitüü veebipuut Uma Puut

 

VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ LAATU PÄÄL  JA ESINDAMAN  2019:

25. mai           Urbani laat Urvastõn
12.- 14. juuli  Kihnu mere pido Kihnu saarõ pääl
21. juuli          Talo omma valla. Mõnõ talo man saa käsitüüd kah nätä.
2.-4. august   Moostõ mõisan suidsusannasümfoonia päivil om sannakaupu müük
3. august        Seto Kuningriigin Küllätüvä külän
10. august      Pühajõe käsitüülaat Võromaal, Varõsõ tiiristin
18. august      Ökofestivali laat Karilatsi külän Postitii veeren
19. oktoober  üle-eesti ettevõtmine  „Käsitöökojad üle maa“
28. oktoober  Lindora laat
7.-10. november XXII Mardilaat Talnan Saku Suurhallin
14. detsember ERM jõululaat
9.- 20. detsember jõulumüük Võro liinan