kasityy_logo_varviline_v

Vana-Võromaa käsitüü ja käsitüümeistre omma üts Vana-Võromaa kaubamärk. Tan kandin om pallo käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asju.

Vana-Võromaa Käsitüü kaubamärgi ala kokko tulnu käsitüütegejä kutsva vahtsid huviliidsi mano astma!

Kuuntüüd teemi tuuperäst, et ütenkuun tegemisen kasus kõiki vägi ja asi edenes laabsambahe:

  • Ütenkuun om lihtsämb kõrralda nii kaupu müümist ku välläkitmist.
  • Hää om ütstõsõ käest mano oppi ja ka esi tõisile umma tiidmist jaka.
  • Mitu pääd om iks mitu pääd ja ütenolõkist sünnüse vahtsõ mõttõ.

Hoiami avvu seen ja viimi edesi võrokeisi edevanõmbide käsitüüperändüst, a passitami vanno tiidmisi iks täämbäse pääväga.

  • Annami nõvvu ni tiidmisi Vana-Võromaa käsitüümeistride ja kohalige käsitüükombide kotsilõ.
  • Lövvämi Sullõ tellmise täütjä.
  • Kitämi vällä ja möömi uma meistride käsitüüd.
  • Oppami käsitüüd  ja kõrraldami tüütarõsid.

Tulõ mi seltsi, saami tutvas, olõt oodõt käsitüütsõõri kuunistmistele: 

KUUNTÜÜTSÕÕRI TEEDÜS:

 Järgmäne tsõõriklaud om 14. radokuu pääväl. Saami kokko Võro Ideekua maja käsitüütarõn Vabaduse 12/2 kellä 14 aigu. 

17. 01.2024 tsõõriku kokkovõtõ

2024 aastaga keväjepoolitse kokkosaamise omma 17.01, 14.02, 12.03, 9.04 ja 8.05.

  VARRAMBA OLNU TSÕÕRIKLAUDU TEEDÜS 

Kae tegemiisi moloraamatust:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Vana-Võromaa käsitüü  edendüses andsõva 2023. aastagal rahatukõ Põlvamaa Arenduskeskus, Võrumaa Arenduskeskus ja Valgamaa Arenguagentuur Vana-Võromaa arõndusprojekte rahakaukast. 

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Seldsi tsiht om Vana-Võromaa katsa  kihlkunna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula)  käsitüükombide uurminõ, hoitmnõ, edesiandmine ja kombõperise käsitüü päält ettevõtluse edendämine. Selts sai luudus 18. mahlakuu pääväl  2018.

Loe Seldsi põhikirja

Seldsi arõngukava 2022-2027

Selts kuts  käsitüülisi kampa

Seldsi osalises võiva olla Vana-Võromaal käsitüüga toimõndava eräinemise ja äriettevõtte. A osalise võiva olla ka mujjal tegutseva käsitüülise vai -ettevõttõ, kiä tahtva avita Vana-Võromaa käsitüül ellä ja häidsedä. Seltsi juhatusõ liikmõ omma alaten 06.09.2021 Külli Eichenbaum, Liilia Tann ja  Vilve Oja (edenaanõ).

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus seltsi astmises ankõ kas e-kujol  digiallkiräga, saata tulõ  aadressile vilve.oja@gmail.com

vai paprõ pääl ja allkiräga.

Mano saat küssü:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seldsi tegemiisile andsõva  2023 aastagal tukõ Vana-Võromaa perimüskultuuri toetusmeede ja Võro liinavalitsus.

 

KÄSITÜÜ MÜÜK

Valik käsitüüd om välän Vana-Võromaa käsitüüesindüsen Võro liina Ideekuan ja osta vai telli saat mi käsitüüd veebipoodist Uma Puut

 

Jagamine