Vällä kuulutõdi timahavvatsõ Hindätiidmise avvuhinna saaja

15 märts, 2016

Võro Instituudi ja Vana-Võromaa maavalitsuisi välläantava Hindätiidmise avvuhinna 2016 laureaadi omma Mamastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä, Mamastõ Latsiaia ja Kooli pikäaignõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võromaa Spordiliit. Vanal-Võromaal kolmandat kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saajit kiteti imäkeelepääväl (14.03) Mamastõ Latsiaia ja Kooli saalin. Avvuhinna anniva kätte Põlva maavanõmb Ulla Preeden […]


Võrokeeline XVII luulõlugõmisvõistlus Artur Adsoni avvus

4 märts, 2016

Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki aoluulidsõ Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ. Egä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala – Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle viie minodi. Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl.  Ku […]


Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi„Ütski tark ei sata taivast“ tulõmusõ

3 märts, 2016

25.02.2016 8. klass Võimalik oll saia 65 punkti. 1. Hipp Saar (Osola Põhikuul) 54 p 2. Getter Dolgošev (Orava Kuul) 47 p 3. Karina Täht (Osola Põhikuul) 43 p 4. Veronica Oidingu (Räpinä Ütisgümnaasium) 41 p 5. Gerli Villakov (Osola Põhikuul) 40 p 6. Nele-Liis Väise (Savõrna Põhikuul) 39,5 p   11. klass Võimalik oll saia 68 punkti. 1. Liis Kikas […]