Lõunõ-Eesti ja Vana-Võromaa

Kae muusõume asukotussit täpsämbalt Vana-Võromaa kaardi päält.

Mõnistõ Talorahvamuusõum

om Eesti kõgõ vanõmb välämuusõum, kon saat kiviaost jalota täämbäste päivä, muuhulgan saat kävvü kuulsan Mõnistõ küläpoodin.

Vana-Võromaa kultuurikoda

näütäs Vana-Võromaa kultuuriluku – tan om välläpanõk, miä kõnõlõs seo kandi rahva elost ja aoluust, a kaija om ka esisugumadsõ kunstinäütüse, miä vaeldusõ paari kuu takast.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõum

Kreutzwaldi muusõum tege tutvas Eesti rahva lugulaulu “Kalõvipoig” luuja ni umaaigsõ Võro liinatohtre Fr. R. Kreutzwaldi (1803–1882) ello ja luudut.

Karilatsi Vabaõhumuusõum

Postitii veeren Karilatsi külän om välämuusõum, kon saat kävvü aastagasada vanan vallamajan ja koolitalon. Tan om ka üts Vana-Võromaal harvalt nätä ehitüs – tuulõkivi.

Opi muusõumin!

Muusõumitunni ja kultuuriperändüse tundmaopmine latsiaialatsile ni koolilatsile. Tunni ja oppusepäävä 2023/2024 opiaastagal Vana-Võromaa muusõumiden.

WI uudiskiri

Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri

Egä kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri hoit huviliisi kursin vahtsidõ näütüisi, ettevõtmiisi ja muu tähtsä teedüssega.

Kae viil:

Tiijuht tuuritajalõ

Vana-Võromaa tiijuht kõnõlõs nii jutu kui piltega võrokõisi hindätiidmisõst ni esimuudu värgist: võro kiil, savvusannakombõ, lõõtspillimäng, kohalik süük Uma Mekk ni tõsõ uma-asja. Man om Vana-Võromaa kaart.

Tiijuht om ka inglüse ja soomõ keelen ni läti ja vinne keelen.

 

Savvusann

Õigõ sann om võrokõsõ jaos iks savvusann.

UMA PUUT

Vana-Võromaa e-poodin omma käsitüü-kauba, millest egäüten om võro vaimu ja meistri väke.

Eesti-võro sõnaraamat

Eesti–võro ja võro-eesti puutre-sõnaraamat om kõrraga abis võro keele tarvitamise man. Puutre-raamadust saat ka kullõlda, kuis võrokeelitsit sõnno üldä. Paprõ pääl raamatu saat hindäle osta veebipoodist Uma puut.

Vana-Võromaa turismiteedüst kae:
visitpolva.ee
visitvoru.ee

kotus.ee

Jagamine