• Estonian
 • English
 • Võro

Tüüharjotusõ võimalusõ Võro Instituudi tiidüs- ja arõndusosakunnan

Pakumi tudengilõ tüüharjotust:

 • kirästamine ja toimõndamine
 • võrokeeliste arhiivimatõrjale uurmine
 • uurmistüü ja välitüü praktika
 • ürituisi kõrraldamine

Praktiga iist mi üldiselt palka massa saa-ei.

Om hää, ku mõistat võro kiilt vai mõnt tõist lõunõeesti piirkundlist kiilt, vai olõt esi köüdet võrokõisi kultuuriruumiga, Vana-Võromaaga.

Praktiga asjan kirota meile hindäst ja uma huvist kiri wi@wi.ee, küsümiisile vastas Võro Instituudi tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja Eichenbaumi Külli tel 5661 1924.

Tüüharjotusõ võimalusõ Võro Instituudi Vana-Võromaa muusõumiden

Oodami tüüd harjotama tragisid ja julgõid nuuri, kiä tahtva opit tarkuisiga tüüd tetä ja muusõumitüüst ettekujotust saija.

Mi man saa harjota:

 • muusõumi- ja arhiivitüüd
 • muusõumikogodega tüüd
 • arhiivimatõrjale uurmist
 • näütüse kõrraldamist
 • raamadukogotüüd
 • giiditüüd (aig lehekuust süsküskuuni)

Oppami vällä ja juhendami, lisas saat nätä ja ossa võtta laembalt muusõumielost.

Praktiga iist mi üldiselt palka massa saa-ei.

Praktiga asjan kirota meile hindäst ja uma huvist kiri reet.roop@wi.ee, küsümiisile vastas Võro Instituudi muusõumiosakunna juhataja Roobi Reet, tel 521 0671.

Kae täpsämbalt tüüharjotus-pakmiisi