Tüüharjotusõ võimalusõ Võro Instituudi tiidüs- ja arõndusosakunnan

Pakumi tudengilõ tüüharjotust:

  • kirästamine ja toimõndamine
  • võrokeeliste arhiivimatõrjale uurmine
  • uurmistüü ja välitüü praktika
  • ürituisi kõrraldamine

Praktiga iist mi üldiselt palka massa saa-ei.

Om hää, ku mõistat võro kiilt vai mõnt tõist lõunõeesti piirkundlist kiilt, vai olõt esi köüdet võrokõisi kultuuriruumiga, Vana-Võromaaga.

Praktiga asjan kirota meile hindäst ja uma huvist kiri wi@wi.ee, küsümiisile vastas Võro Instituudi tiidüs- ja arõndusosakunna juhataja Eichenbaumi Külli tel 5661 1924.

Tüüharjotusõ võimalusõ Võro Instituudi Vana-Võromaa muusõumiden

Oodami tüüd harjotama tragisid ja julgõid nuuri, kiä tahtva opit tarkuisiga tüüd tetä ja muusõumitüüst ettekujotust saija.

Mi man saa harjota:

  • muusõumi- ja arhiivitüüd
  • muusõumikogodega tüüd
  • arhiivimatõrjale uurmist
  • näütüse kõrraldamist
  • raamadukogotüüd
  • giiditüüd (aig lehekuust süsküskuuni)

Oppami vällä ja juhendami, lisas saat nätä ja ossa võtta laembalt muusõumielost.

Praktiga iist mi üldiselt palka massa saa-ei.

Praktiga asjan kirota meile hindäst ja uma huvist kiri margit.pensa@wi.ee, küsümiisile vastas Võro Instituudi muusõumiosakunna juhataja Margit Pensa, tel 521 0671.

Kae täpsämbalt tüüharjotus-pakmiisi

 

 

 

 

Jagamine