Võro Instituudi 3.12.2014 vasta võet põhimäärus

Võro Instituudi muuseumiosakunna 30.12.2014 kinnitet põhimäärus

Jagamine