Raimond Kolga luulõkogo kaejadsi

29 oktoober, 2018

8. märdikuul päälenakkamisega kell 14 omma kõik huvilidsõ oodõtu Kreutzwaldi muusõumi Võrol (Kreutzwaldi 31), kos näüdätäs ette Raimond Kolga 400- leheküllelist luulõkoko “Peo pääl elu hõpõ”. Võromaalt Sarust peri võro kirändüse klassik Raimond Kolk (1924-1992) oll sunnitu kodomaalt pagõma 1943. aasta lõpun, minnen edimält Suumõ, kos tull naada sõduris. Kimmämbä elopaiga löüdse tä Roodsin, kos […]


Võro keele nätäl 5.-11. märdikuul

17 oktoober, 2018

5.–11. märdikuul peetäs Vanal-Võromaal Võro instituudi iistvõtmisõl 13. kõrda võro keele nädälit. Mõtõ om härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlama ja umma keelemõistmist vahtsõndama. Võro instituut kuts inemiisi võrokeelidsit sündmüisi mano luuma ja muidoki võro kiilt kõnõlama. Kae nädäli kavva