suursargid_triinu_kalle_kaido

Pilt: Uma Leht

Suursärk om villanõ pidolinõ päälisrõivas, midä saa kanda aasta läbi. Muial Eestin nimetedäs säänest rõivast pikk kuub, vammus, räbik ja villasärk.

Suursärk om kõgõ päälmine rõivas – suvõl suvitsõ rõiva pääl, talvõl eski kaska pääl. Timäga saa olla nii tarõn ku välän. Suursärk passis rahvarõiva mano, a om ka hindäette moodurõivas. Seod rõivast võiva kanda nii mehe ku naasõ.

 

Suursärk om pidorõivas ja taa passis sälgä panda, ku läät pitto, laatu, kerikohe, tiatrihe, tähtsäle kuunistmisõlõ, vastavõtulõ vai niisama küllä. Niisamatõ om ütlemälda uhkõ küläliisi vasta võtta umakandi rõivin.

 

Ku tahat vällä näüdädä, et olõt võrokõnõ, sis panõ inne välläminekit suursärk pääle!

 

Kae edesi…

Jagamine