Muusõumitunni ja kultuuriperändüse tundmaopmine latsiaialatsile ni koolilatsile. Teedüs tunne  ja oppusepäivi kotsilõ 2023/2024 opiaastaga kotsilõ Vana-Võromaa muusõumiden:  

LATSIAIALATSILE

PÕHIKOOLI  1.-3. klassile

PÕHIKOOLI  4.-6. klassile

PÕHIKOOLI  7.-9. klassile

GÜMNAASIUMI OPILAISILE

Vana-Võromaa muuseumi pakva kooliopilaisile ja latsiaialatsile köütvit muusõumitunne ni teemapäivi, kon latsõ saava tiidmisi korjada hoobis tõistmuudu  ku koolitarõ tunnin. Oppaja, kiä sa tahat uma opiainet latsilõ põnõvambalt opada, tulõ latsiga muusõumihe opma.

Kae pilte, kuis Vana-Võromaa muuseumiden opmine käü:

Mängitas läbi kohtopedämist. Mõniste Talorahvamuuseum.

Mängitas läbi kohtopedämist. Mõniste Talorahvamuuseum.

Mõtsaoppusõ päiv. Väidse-kirve ihomine pöörä pääl. Mõniste Talorahvamuuseum.

Mõtsaoppusõ päiv. Väidse-kirve ihomine pöörä pääl. Mõniste Talorahvamuuseum.

Leeväpääväl tetäs selges, kost nakkas pääle leevätego. Põlva Talorahvamuuseum.

Leeväpääväl tetäs selges, kost nakkas pääle leevätego. Põlva Talorahvamuuseum.

Kadrisandis käümist tulõ inne kadripäivä oppi ja harjota. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Kadrisandis käümist tulõ inne kadripäivä oppi ja harjota. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Elo ümbre Tamula. Latsõ mängvä järvest ahinguga kallo püüdmist. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Elo ümbre Tamula. Latsõ mängvä järvest västräga kallo püüdmist. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Tsehkendämise opmises om hää kotus gallõrii. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Tsehkendämise opmises om hää kotus gallõrii. Vana-Võromaa kultuurikoda.

Tarkusõraamadu tegemise oppus ja Lauluesä perändüs. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Tarkusõraamadu tegemise oppus ja Lauluesä perändüs. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Trükmist koolin ei opada, a muuseumin saa tuud oppi. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Trükmist koolin ei opada, a muuseumin saa tuud oppi. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Muinasjututunn om nigu tiatri. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Muinasjututunn om nigu tiatri. Dr.Fr.R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.

Muuseumi käsitüütunnin tetäs asju tõistmuudu ku koolitunnin. Põlva Talorahvamuuseum.

Muuseumi käsitüütunnin tetäs asju tõistmuudu ku koolitunnin. Põlva Talorahvamuuseum.

Sibulõkuuriga munnõ värvmine munapühis. Põlva Talorahvamuuseum.

Sibulõkuuriga munnõ värvmine munapühis. Põlva Talorahvamuuseum.

Kauba kaaldmine ja hinnarehkendüs muuseumipoodin. Mõniste Talorahvamuuseum.

Kauba kaaldmine ja hinnarehkendüs muuseumipoodin. Mõniste Talorahvamuuseum.

 

 

 

Jagamine