Võro Instituut ja Eesti Keele Instituut kõrraldasõq 22. rehekuu (oktoobri) pääväl 2020 Võrol konvõrendsi

„Perekunnanimmi köüdüssit tõisi nimmiga“

Kotus: Võro instituut, Tartu 48, Võru

 

Perekunnanimmi periolõminõ tõisist nimmist om häste nätäq neide rahvidõ man, kinka perekunnanimmist kõgõ suurõmb osa om vällä kasunu esänime perrä nimetämisest, nigu näütüses ruutslasõq vai vindläseq. Kõiki Õdagumere piirkunna rahvidõ perekunnanimistü om sõski väega mitund masti. Tan lövvüs keskaost pääle peritävide sugunimmiga Hummogu-Soomõ ja lövvüs kotussit, kon ammõtlikuq perekunnanimeq anti-võeti viil 20. aastasaal. 19. aastasaa alostusõn eesti ja läti talurahvalõ valitsusõ nõutavit priinimmi pandõn sai pruuki olõmanolõvit talo- ja lisanimmi, a sakõstõ tull´ asja kõrraldaval nimeandjal ka vahtsit nimmi vällä mõtõldaq. Tarbõ kõrral valiti nimmi ka piiblist vai maakaardi päält.

 

Seo kandi rahvidõ nimistün lövvüs hulga mõotusi võimu kiilist: vinne, saksa ja roodsi. Soomõt ja Eestit köüt tuu, et nimmi soomõstamisõl ja eestistämisel võetuidõ vahtsidõ perekunnanimmi suur hulk paistus häste silmä. Soomõt ja Lätit köüt tuu, et priinimmi om kimmämbäle vahtsõ kiräviie normõ perrä ümbre kirotõt, Eestin lövvüs rohkõmb egäsugumaidsi kiräpilte.

 

Perekunnanimi pruugi-eiq ollaq viimäne lüli nimeahelan. Seod näütäs häste Eestin tegünü baltisaksa perekunnanimi Wrangell, miä om andnu kotussõnimmi kõgõn maailman, a sammamuudu ka Prangli-kotussõnimmi ja priinimmi Eestin. Prangli kooli kaudu om sündünü esiki tegosõna pranglima ’päästrehkendämisen võistlõma’.

 

Oodami konvõrendsilõ ettekandit, kon teemas om perekunnanimmi peritolu, tüpoloogilinõ võrdlõminõ eri kiili vaihõl; kuis perekunnanimmi järgi om nimmi annõt kotussilõ, kaupulõ vai nättüisile, kuis nimmist om tegünü slängisõnnu ja muud perekunnanimmiga köüdetüt.

 

Kava

11.00-12.30 – Kogunemine, registreerumine

11.30-12.30 lõunasöök

12.45 konverentsi avamine

Juhatab Evar Saar

13.00-13.30 Terje Lõbu. Eestiga seotud teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil

13.30-14.00 Fred Puss. Taaskasutatud perekonnanimed Eestis

14.00-14.30 Albert Ludwig Roine. Tehisintellektiga nimede kallale: nimede tuvastamine õigeusu kirikuraamatutest

14.30-15.00 paus

Juhatab Mariko Faster

15.00-15.30 Enn Ernits. Eesti juutide perekonnanimedest enne Teist maailmasõda

15.30-16.00 Evar Saar, Fred Puss. Vastseliina perekonnanimedest ja C.G.G. Masingu tegevusest nende andmisel

16.00-16.30 Urve Madar. Perekonnanimed Mollok ja Kollom

16.30-17.00 paus

 

Juhatab Evar Saar

17.00-17.30 Jaan Tagaväli. Ida-Harjumaa perekonnanimede päritolust

17.30-18.00 Sirkka Paikkala. Etunimi-sukunimi-asutusnimi, mutta missä järjestyksessä? (veebiettekanne)

18.00-18.30 Denis Kuzmin. Karjalaiset sukunimet

19.00-21.30 õhtusöök Võru linnas konverentsil osalejatele.

Konverentsil on välja pandud Juhan Koni stendiettekanne „Miu nimi om taivan kirja pantu“.

Buss soovijatele väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu eest 8.00 ja Tartust Vanemuise alumisest parklast 10.30.

Reedel, 23. oktoobril toimub „Eesti perekonnanimeraamatu“ (EPNR) koostajate tööseminar.

Buss tagasi väljub 23.10 kell 14.15, eeldatav saabumisaeg Tartusse 15.20 ja Tallinna 18.00.

 

Konverentsil koha peal osalemise registreerimine on lõppenud. Registreerumata huvilisi (v.a. ajakirjanikud) ei saa me tänavusel konverentsil kahjuks saali lubada, inimeste arvu piiravad tervishoiunõuded. Küll on veel võimalik tulla osalema veebi kaudu Zoomi keskkonnas. Selleks on vaja küsida Zoomi koosoleku kutset teie poolt antud meiliaadressile. Endal on enne konverentsi tarvis registreeruda veebikoosoleku keskkonna Zoom kasutajaks (see on tasuta).

Zoomi koosoleku kutse saamiseks kirjutage Evar Saarele, saareevar@gmail.com.

 

Kõiki küsümiisiga pallõmi tullaq:

Võro Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Annika Teppo, sekretär)

tel (+372)562 13174 (Evar Saar, onomastika tiidrü)

Kae  konvõrentse aolugu

 

 

Võron Instituutti ja Viron Kielen Instituutti järjestävät 22. lokakuuta 2020 Võrolla konferenssin

„Sukunimien yhteyksiä muuhun nimistöön“

Paikka: Võru instituut, Tartu 48, Võru, Viro

 

Sukunimien juontuminen muista nimistä näkyy hyvin kansoilla, joilla huomattava osa sukunimistä on kehittynyt patronyymeistä – näin on esimerkiksi ruotsalaisilla ja venäläisillä. Kaikkien Itämeren alueen kansojen sukunimistön rakenne on silti monimuotoinen. Siihen kuuluvat yhtäältä keskiajalta saakka periytyneitten nimien Itä-Suomi, mutta toisaalta myös alueita, joilla viralliset sukunimet otettiin käyttöön vasta 20. vuosisadalla. Kun virolaisilta ja latvialaisilta talonpojilta alettiin 19. vuosisadan alussa vaatia sukunimiä, moni sai sellaisen tilansa nimestä tai lisänimestänsä, mutta myös monelle hallintoviranomaisten piti keksiä aivan uusi nimi. Tarpeen vaatiessa nimi haettiin vaikka kartalta tai Raamatusta.

 

Täkäläisestä nimistöstä löytyy paljon valtakielten venäjän, saksan ja ruotsin vaikutusta. Suomea ja Viroa yhdistää uusien nimien iso osuus nimiä suomalaistettaessa ja virolaistettaessa, Suomea ja Latviaa taas Viroon verrattuna johdonmukainen sukunimien kirjoitusasun nykyaikaistaminen.

 

Sukunimi ei ole aina ollut viimeinen linkki nimistön kehityksen ketjussa. Vaikkapa Virossa syntynyt baltiansaksalainen sukunimi Wrangell edustuu paikannimissä ympäri maailmaa, Virossa sukunimenä ja paikannimenä Prangli, sekä Pranglin koulun kautta myös viron verbissä pranglima ’kilpailla päässälaskemisessa’.

 

Toivomme konferenssiin esitelmiä, joitten aiheena on sukunimien alkuperä, kieltenvälinen typologinen vertailu, ääntäminen ja taivutus. Esitelmien aiheiksi sopivat myös sukunimien mukaan nimitetyt tai sukunimistä muokkautuneet paikkojen, tuotteiden ja ilmiöiden nimet, murre- ja slangi-ilmaukset tai muut sukunimiperäiset ilmiöt.

 

Aikataulu

11.00-12.30 – Kogunemine, registreerumine

11.30-12.30 lõunasöök

12.45 konverentsi avamine

Juhatab Evar Saar

13.00-13.30 Terje Lõbu. Eestiga seotud teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil

13.30-14.00 Fred Puss. Taaskasutatud perekonnanimed Eestis

14.00-14.30 Albert Ludwig Roine. Tehisintellektiga nimede kallale: nimede tuvastamine õigeusu kirikuraamatutest

14.30-15.00 paus

Juhatab Mariko Faster

15.00-15.30 Enn Ernits. Eesti juutide perekonnanimedest enne Teist maailmasõda

15.30-16.00 Evar Saar, Fred Puss. Vastseliina perekonnanimedest ja C.G.G. Masingu tegevusest nende andmisel

16.00-16.30 Urve Madar. Perekonnanimed Mollok ja Kollom

16.30-17.00 paus

 

Juhatab Evar Saar

17.00-17.30 Jaan Tagaväli. Ida-Harjumaa perekonnanimede päritolust

17.30-18.00 Sirkka Paikkala. Etunimi-sukunimi-asutusnimi, mutta missä järjestyksessä? (veebiettekanne)

18.00-18.30 Denis Kuzmin. Karjalaiset sukunimet

19.00-21.30 õhtusöök Võru linnas konverentsil osalejatele.

Konverentsil on välja pandud Juhan Koni stendiettekanne „Miu nimi om taivan kirja pantu“.

Buss soovijatele väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu eest 8.00 ja Tartust Vanemuise alumisest parklast 10.30.

Reedel, 23. oktoobril toimub „Eesti perekonnanimeraamatu“ (EPNR) koostajate tööseminar.

Buss tagasi väljub 23.10 kell 14.15, eeldatav saabumisaeg Tartusse 15.20 ja Tallinna 18.00.

 

Konverentsil koha peal osalemise registreerimine on lõppenud. Registreerumata huvilisi (v.a. ajakirjanikud) ei saa me tänavusel konverentsil kahjuks saali lubada, inimeste arvu piiravad tervishoiunõuded. Küll on veel võimalik tulla osalema veebi kaudu Zoomi keskkonnas. Selleks on vaja küsida Zoomi koosoleku kutset teie poolt antud meiliaadressile. Endal on enne konverentsi tarvis registreeruda veebikoosoleku keskkonna Zoom kasutajaks (see on tasuta).

Zoomi koosoleku kutse saamiseks kirjutage Evar Saarele, saareevar@gmail.com.

 

Kysymykset ja lisätietoja antaa

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

sähköposti: wi@wi.ee

puh (+372)782 8750 (Annika Teppo, sihteeri)

puh (+372)562 13174 (Evar Saar, nimistöntutkija)