Üts vahtsõnõ võro sõnaraamat um valmis saanuq. Tuu um üleilmalidsõ sõnaraamadu IDS (The Intercontinental Dictionary Series) võro jago. Seo suurõ sõnaraamatuga saa kokko 332 kiilt ja tuhandit sõnno umavaihõl võrrõldaq. IDSi võro sõnaraamatuh um 3564 võrokiilset sõnna. Seo võro sõnaraamadu põhilinõ kokkopandja um üts väega keelehuvilinõ California abiturient Coscrove’i Leon, kedä sai võro keele nõvvoga umalt puult avitõdus. Sõnaraamadu ülekaeja ja saŕa päätoimõndaja um Comrie Bernard.

IDSi võro sõnaraamat: https://ids.clld.org/contributions/841

Kõik IDSi keeleq (sõnastuq): https://ids.clld.org/contributions

Lövväq ilma kiili seest üles võrokiilseq sõnaq!

Nt sõna “kass”: https://ids.clld.org/parameters/3-620#2/14.4/150.8

Jagamine