• Estonian
 • English
 • Võro

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõikas 6. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Aigu om“. Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a olõsi säälman iks ka elon tarvilidse asja. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl, parõmba tüü saava kittä lehekuu 6. pääväl.

Võrokeeline ütelüs „aigu om“ näütäs vällä võrokõisilõ esiumast elo- ja aotundmist: piä ei olõma kõikaig kipõ, aigu tulõ võtta ja sõs jakkus tedä kõgõ jaos milles vajja. Võrokõisi arrvusaamisi aost ni ilma asjust või näüdädä nii käsitüüasju materjalen ku kirjun, a kimmähe ka luguden. Rutulidsen ja aopuudusen vaivlevale inemiisile võiva hengerahu tuvva käsitüüna tettü asja, millele om sisse pantu meistre hää soovi ja mille kaemine tege meele rõõmsas. Konkursitüü vällämärkmise man või olla api lühküst lugõmisest ao kotsilõ: aig, sõnno ja ütlemiisi.

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tähtsä om märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi läbiviimist avitas tukõ Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüüle and tukõ Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

Konkursi kotsile om teedüs ka üllen  MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Minevaasta olnu konkursi teemas oli savvusann, esitedi ligi 30 vahtsõt käsitüütoodet, minkast tosinajago om saanu mitmale poolõ müüki ja ostjit.

Küsü mano:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 • Konkursile võivad töid esitada nii ettevõtted kui ka eraisikud.

 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vana-Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.

 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.

 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.

 • Toote hinnapiirangut pole.

 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid mis on: 

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;

 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;

 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks. 

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;

 • eseme hind, millega meister seda müüb;

 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;

 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna või eseme nimetus.

Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.

Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või seeria, võib need esitada koos ühe tootena.

Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavasse kinnisesse ümbrikusse.

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 27. aprillist kuni 30. aprillil kella 16-ni.

Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE 

Põnevamad ja parimad tööd selgitatakse välja konkursile laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt kinnitatud viieliikmeline komisjon.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 6. mail 2020. Eriolukorra tingimustes toimub sündmus  video vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe kaudu. Ürituse video postitatakse kell 14.

Konkursil osalejatele toimub tunnustusüritus  edaspidi, kui olud võimaldavad seda korraldada. Tööde tagastamine toimub vastavalt kokkulepetele.

Auhinnad ja tunnustamine 

Kahte silmapaistvamat tööd tunnustatakse auhindadega 200 euro väärtuses.

Hindamiskomisjon annab välja ka eriauhindu ja tunnustusi.

Hindamiskomisjonil on õigus auhinnafondi ümber jagada.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse peale konkursi tulemuste välja kuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa.

„Aigu om“ temaatilised tooted saavad esitlemise ja müügivõimaluse novembris Tallinnas toimuval mardilaadal Vana-Võromaa käsitöö väljapanekus.

Konkursi järgselt lepitakse meistritega täpsemalt kokku edasine müügiga seonduv.

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja