MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõikas 14. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi „Minkastki midägi“. Minkastki millegi asjaligu tegemine luppas mõttõl peris korgõlõ ja kavvõndahe linnada, saman piäsi tetüs iks olõma köüdet Vana-Võromaaga. Konkursiga tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a olõsi säälman iks ka elon tarvilidse asja. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl, parõmba tüü kitämi vällä lehekuu 8. pääväl.

Kultuurikirivüse aastak andsõ tsihi tinavaastadse konkursi teema valikus – näütämi vällä mi käsitüüd, kon minkastki om saanu midägi.

Võrokõsõ omma kõgõ hoitligult majandanu ja olõ-i tan õigõs peetü raiskamist. Elos tarvilikke asju om tettü käeperi ja saija olõvast materjaalest, säälman om tulnu otsast lõpuni kõik esi vällä märki, et iks asi saanu. Ummamuudu lahenduse omma jäl laembalt muudu lännü, selle et segätse ao ilmaelon nii majandusen sundva kõrrast kitsambalt läbi ajama, märkmä, kuiviisi veidembäga ja lihtsambalt vällä tulla.

Vahtside käsitüüasju üle või olla hää miil inemiisil, kinkalõ olõ-i luumises kätt antu, a kiä tunnistasõ õigõs ni hääs käsitüüna tettüt.

Konkursile anda passise tüü, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tasos märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa Käsitüü esindüspuuti, e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai näütüs-müükele. Nimmatulõ lisas um plaan näüdädä konkursitüüsid ka suvitsel näütüsel Võro liina Ideekuan Vana-Võromaa käsitüüesindüsen.

Teedüst saat edesi jagada ka moloraamatu (FB) lehe pääl: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Tinavaastanõ konkurss om kõrrast kuvvõs, varramba om Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kõrraldanu vahtside käsitüükaupu luumise konkursse teemadega Savvusann, Aigu om!, Mõtsa poolõ, Kirjun om väke ja Latsõlik ja lustiline.

Konkursi meelütüspildi tsehkend kunstnik Margna Epp.

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED (EESTI KEELES)

 • Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vanal Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.
 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Toote hinnapiirangut pole.
 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid, mis on:

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;
 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;
 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme selgitavat lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks.

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;
 • eseme hind, millega meister seda müüb;
 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;
 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursile esitatava töö märksõna “____” (see ei tohiks olla selges seoses meistri või tema ettevõtte nimega).

 • Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.
 • Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või tooteseeria, võib need esitada koos ühe tootena.
 • Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavas kinnises ümbrikus.

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 15. aprillist kuni 30. aprillini (kaasa arvatud) 2024. Tööd saab tuua  tööpäeviti  kell 10-15  Vana-Võromaa Käsitüüesindusse, mis asub Võru linna Ideekojas (Kesklinna kooli hoovimajas Vabaduse tn 12), hoone esimesel korrusel. Sisse pääseb maja mõlemast uksest.  Eelnevalt kokku leppides võib töö tuua/saata ka muul ajal, aga kindlasti  enne konkursi tähtaja lõppemist.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded võru keele ja pärimuse osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE

Põnevamad ja omanäolisemad tööd selgitatakse välja konkursile tähtajaks laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt valitud ja kinnitatud viieliikmeline komisjon. Komisjoni koosseisu ja hindamisjuhendi kinnitab ühingu juhatus hiljemalt 5 päeva enne konkursi lõpptähtaega.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 8. mail 2024  Vana-Võromaa Käsitüüesinduses kell 14-16 ja peale sündmuse lõppemist ka pressiteates ning veebikanalites.

 Tööde tagastamise või näitusele jätmise osas võetakse iga autoriga ühendust ja lepitakse kokku.

Auhinnad ja tunnustamine

Auhinnafond on kokku 450 eurot, mille jagunemine selgub pärast hindamiskomisjoni tööd.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse pärast konkursi tulemuste väljakuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa Käsitüü esinduspoes, e-poes umapuut.ee, võimalusi on toodete müügiks muuseumipoodides ning näitusmüükidel. Lisaks sellele on konkursitöödel võimalus osaleda suvisel näitusel Võru Ideekojas Vana-Võromaa käsitööesinduses.

Konkursi järgselt lepitakse autoritega täpsemalt kokku edasine müügi ning näitustega seonduv.

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja

Konkursi tingimused on kinnitatud Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ juhatuse otsusega (veel on kinnitamata).

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

Jagamine