Käsitüükonkursile oodõtas lustilist loomingut

 Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ hõigas 15. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Latsõlik ja lustilinõ“. Oodami seo aastak konkursile käsitüükaupu vai meelüssit latsilõ, nuurilõ ni täüsinemiisile – teema lask mõtõlda ni märki mitund muudu. Tetüs piäsi iks olõma köüdet Vana-Võromaaga. Konkursi lõpptärmin om mahlakuu 28. päiv, (28.04.2023), võidutüü hõikami vällä lehekuu 5. pääväl (5.05.2023).

Konkursi teema sai valitus kokko kõlama Eesti käsitüüliidu üle-eestilidse aastateemaga 2022-23, milles om „Pealekasv“. Omma jo latsõ ja noorõ neo perrätujõja, kinkast mi looda, et ka nimä nakkasõ uma elon hindama esi tegemise mõistmist ku ellojäämise kuntsi. Esi saat vällä märki ja tetä sändsit asju, midä kongi vabrigun ei tetä, mis ommaki erilidsõ ja ainukõrdsõ.

Ega aastak olõmi kutsnu ka nuuri umma näpotaido vällä näütämä ja seogi kõrd om õkva eräle avvuhind vällä panda noorõlõ vallalidsõ pää ja virga käegä luujalõ. Tüü või tetä ka mitmapääle.

Konkursile anda passis tüü, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tasos märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa. Nimmatulõ lisas um plaan näüdädä konkursitüüsid ka sügüsesel suurõl mardilaadul Talnan.

Teedüst om jagatu ka  MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü moloraamatu lehe pääl: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Tinavaastanõ konkurss om kõrrast viies, varramba om Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kõrraldanu vahtside käsitüükaupu luumise konkursse teemadega Savvusann, Aigu om! ja Mõtsa poolõ ja Kirjun om väke.

Konkursi meelütüspildi tsehkend kunstnik Margna Epp.

 

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED (EESTI KEELES)

 • Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vanal Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.
 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Toote hinnapiirangut pole.
 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid, mis on:

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;
 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;
 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme selgitavat lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks.

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;
 • eseme hind, millega meister seda müüb;
 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;
 • Eripreemiale (vallalidsõ pää ni virga käega noor looja) esitatava töö puhul märkige see kindlasti ära ja lisage ka meistri(te) vanus. Juhendaja olemasolul ka tema kontaktid.
 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursile esitatava töö märksõna “____” (see ei tohiks olla selges seoses meistri või tema ettevõtte nimega).

 • Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.
 • Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või tooteseeria, võib need esitada koos ühe tootena.
 • Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavas kinnises ümbrikus.
 • Noore looja puhul on juhendaja kaasosalus lubatud, palume sellele kindlasti viidata ja juhendaja kontaktid lisada kinnises ümbrikus olevasse infosse.

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 24. aprillist kuni 28. aprilli 2023 kella 16-ni. Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17. Eelnevalt kokku leppides võib töö tuua/saata ka muul ajal enne konkursi tähtaja lõppemist.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded võru keele ja pärimuse osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE

Põnevamad ja omanäolisemad tööd selgitatakse välja konkursile tähtajaks laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt valitud ja kinnitatud viieliikmeline komisjon. Komisjoni koosseisu ja hindamisjuhendi kinnitab ühingu juhatus hiljemalt 5 päeva enne konkursi lõpptähtaega.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 5. mail 2023 Võru Instituudi saalis kell 14-16 ja peale sündmuse lõppemist ka pressiteates ning veebikanalites.

 Tööde tagastamine autoritele toimub maikuu jooksul (sõltub tööde pildistamise ajast).

Auhinnad ja tunnustamine

Auhinnafond on kokku 450 eurot, mille jagunemine selgub pärast hindamiskomisjoni tööd.

Sel korral on eriauhind vallalidsõ pää ni virga käega noorele loojale, mille väärtuseks on kuni 150 eurot. Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse pärast konkursi tulemuste väljakuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, võimalusi toodete müügiks suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa. Kui novembris toimub Tallinnas käsitöö mardilaat, siis saavad tooted esitletud Vana-Võromaa käsitöö väljapanekus.

Konkursi järgselt lepitakse autoritega täpsemalt kokku edasine müügi ning näitustega seonduv.

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja

Konkursi tingimused on kinnitatud 14. veebruaril 2023 Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ juhatuse otsusega nr 1.1 prot 39/14.02.2023.

Lisamaterjali teema kotsilõ (pdf-fail, eesti keelen) loe tast: LATSÕLIK JA LUSTILINÕ

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagamine