• Estonian
  • English
  • Võro

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ teedüs 06.05.2020

 

Käsitüükonkurss andsõ „Aigu om“ sõnomidele huugu manu

 

Lehekuu 6. pääväl hõigati välla käsitüüasju võigõlusõ „Aigu om“ tulõmusõ. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kõrraldet konkursil sai pääpreemiä sildiseeriä „Aig and hüvvä nõvvu“, mille luujas oll konkursi käigin tegünenü vahtsõnõ ettevõtlusvorm Loominguline Seltskund Kats sõnomituujat (Margna Epp ja Eichenbaumi Külli). Tõse preemiä sai Esko Heli tettü kandekott „Aigu om kõkõ tetä“. Eripreemiä saiva Võromaa aonäütäjä (tennü Margi Jaanus), persealonõ „Tassa 100 tulli“ (tennü Tanni Liilia) ja tsäikann üten kruusiga „Aeg maha“ (tennü Valge Jana).

Konkurss käve radokuu 6. pääväst kooni mahlakuu 30. pääväni, kokko tull 26 eri tüüd, osa võtsõ viistõist tegejät ja tüüsid tull viietõisku märgosõna all.

Tüüsid hinnas lehekuu 5. pääväl hindamiskogo, kon olli Bergmanni Karille (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ), Hallimäe Tiina (arõndustüü asjatundja Võro liinavalitsusõst), Kahu Kristi (Põlvamaa turismikõrraldaja Põlvamaa Arenduskeskusest), Moppeli Kadri (Võrumaa turismikõrraldaja Võrumaa Arenduskeskusest) ning Oja Vilve (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ). Pääle hindide andmist tull vällä, et puuli töie hindepunkti jagonese küländ ütevõrralidselt – häid hindit saanu tüüsid ollgi peris pallo. Preemiä anti vällä täpsele nigu punktijoro näüdäs.

Komisjoni arvaten läts konkurss kõrda – Vana-Võromaa umaperä ja „Aigu om“ sõnomit edesi andvit käsitüüasju tull kohaligele meelüssidele manu. Peris pallode tüüde man om nätä võrokõisi alalõhoitlikku mõtlõmist: pruugitu om kohalikke ja luuduslisi matõrjale, asi om periselt pruugitav ja säälman luudust hoitva.

Pildi ja video konkursi töiest om kaemises pantu MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe pääle:

Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/pg/vanavoromaahandycraft

Seo kõrd es saa konkursist osavõtjit kokko kutsu pidolidsõs tennämises-avvuhindamises, a kõik osavõtja saava tenokirä ja üteliisi ka kiräga hindamiskogo tähelepanõki ni soovitusõ.

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tege autoreile kuuntüüpakmisõ anda asju müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, muusõumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi läbiviimises om MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü saanu tukõ Vana-Võromaa perimuskultuuri toetusmeetmest.

Konkurss om küll läbi saanu, a iks või tetä „Aigu om!“ asju, selle et sändse teemaga välläpanõkit taht Vana-Võromaa Käsitüü tetä sügüse Talna Saku Suurhallin mardilaadul kas timahava vai sõs tulõva aastaga.

Vana-Võromaa umaperä vällänäütävide kaupu vai meelüsside konkursse om plaanin jakada, järgmädse konkursi teema om viil märgotamisel – aigu om!

Küsü mano:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ