Vällä om tulnu edimäne võrokiilne opiraamat opiq.ee keskkunnan

22 märts, 2021

Opiq.ee digiopiraamatidõ perrehe om mano tulnu edimäne võrokiilne opiraamat „Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“. Seo om 2011. aastagal ilmunu opimatõrjali „Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile 1. osa“ (autori A. Saar, H. Karik, K. Sirel) tõlgõ. Tüüraamadu 1. osan om 38 päätükkü ja 114 ülesannõt. Latsõ saava tutvas mitmõsugumaidsi keskkundõga (kuul, liin, talo, mõts, aid, turg), opva tundma aastaaigõ, […]


Kiä märgotas, tuul halgahtas

8 märts, 2021

14. märdsil piämi imäkeelepäivä. Võrokõsõ saava sis mõtõlda muu hulgan keele pääle, midä om Vanal-Võromaal pikki aigõ imäkeeles peetü. 6.–9. klassi opilaisilõ pakk Võro Instituut seos puhus vällä võrokeelidse viktoriini:  bit.ly/võrokiil   Hääd märgotamist! Viktoriin jääs vallalõ 21. märdsini.