Simunapäävaäs, rehekuu 28. pääväs om üle kaetu Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selges omma saanu pildipüüdjä, kinkal oll kõgõ parõmb jahiõnn. 

Piimäkuu alostusõst kooni rehekuu keskpaigani sai veebilehe https://fotojaht.visitvoru.ee/ pääl üles panda Vana-Võromaal tettüid fotosid, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Kokko tull 295 pilti võrokõisi ku ka seo kandi küläliisi käest.

Fotojahi võitsõ pilt „Tulõ, tulõ, kos tä päses!“, pildistäjä Margi Jaanus. Nallalidse ja ummamuudu silmäpilgu püüdse „jahimiis“ pildipääle Paganamaal minevä suvõl mängit näütemängust. Hindamiskogo löüdse, et pilt and häste edesi seo kandi rahva kimmüst ni egäl  juhul toimõtulõkit. Pääavvuhinna saanu pilt tull vällä hindamiskogo antu hinde-silmi perrä. Hindajis olli Peetsalu Erkki (meedia-asjatundja), Rahmani Jan (Võro Selts VKKF, Uma Leht; aokiränik, võrokõnõ), Valsi Kristi (Võrumaa Arenduskeskus, kultuurielo kõrraldaja), Silmä Sander (Põlvamaa Arenduskeskus, turundusõ asjatundja) ja Zaceki Sven (fotograaf). Pääavvuhind om 300 euro jago fotopoodi kingikaarte, et edespitengi saanu pilte pääle põnevit ni herksäid hetki püüdä.

Pilte kaejaile miildu kõgõ inämb Laanemaa Urmase pilt „Autusõidu opmine“, mille man om ka illos lugu. Pilt om tettü aastit tagasi, ku prõllane sõiduoppaja opse esi mängomassina ruuli käändmä. Rahvalõ inämbmiildünü pildi tegejä saa avvuhinnas kõrraligu kotitävve hääd kraami – Uma Meki märgiga söögikraami.

Fotojaht „Püvvä pildi pääle!“ andsõ hulka põnõvit pilte, mis näütäse ello ja olõmist Vanal Võromaal. Hindamiskogo ni kõrraldajaja andsõ ütenkuun vällä kuus eripreemiät ja kitsõ viil viie pildi tegejit, kelle pilte pääl paistus ummamuudu kaemine seo maanuka eloviie pääle. Eripreemiä nimetüse omma võro keelen ja andva märku, mille perrä teedäs Vanna Võromaad:  hää ummamuudu pilt (Margit Suss), sündsä sannapilt (Tiina Männe), pilt, kon aigu om (Kairi Kalmann), meeleline maastigupilt (Teodor Noor), üllest alla kaemisõ pilt (Risto Otsatalu) ning pilt, mis näütäs põlvõst põlvõ elämist ja olõmist (Eleri Dräbtsinski).

Eräle kiteti pilti, mis näütäs maaello nii, kuis tä õkva om (Maikal Pikalev), pilti, mis avitas meelen hoita hengeilma ja pühäpaiku (Matvii Skorobohatov), pilti, mis näütäs maaello vahtsõt muudu (Indrek Maripuu), pilti, mille pääle om püvvet esieräline johtuminõ (Tõnu Rebane), ja pilti, kon om üles löütü kunstiperäline kaemisnukk (Silja Mall).

Fotosid saa kaija ja teedüst mano uuri fotojahi veebilehe päält: https://fotojaht.visitvoru.ee/

Jahiga saadu pilte pruugitas Vana-Võromaa tutvastegemise man trükisten ja veebilehti pääl. Saagist üts jago andas hoitmisõs Vana-Võromaa muusõumidõ fotokogude.

Fotojahi kõrraldaja omma SA Põlvamaa Arõnduskeskus, SA Võromaa Arõnduskeskus, Võro Instituut. Jahipääligu kitva ni tennäse fotojahiliisi, kõik pilditegejä saava e-tenokirä.

 

Küsü täpsämbalt:

Külli Eichenbaum

Võru Instituut

tel 5661 1924

kylli.eichenbaum@wi.ee

 

Kaisa Äärmaa

Võrumaa Arenduskeskus

tel 5698 4971

kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

 

Jagamine