14. märdsil piämi imäkeelepäivä. Võrokõsõ saava sis mõtõlda muu hulgan keele pääle, midä om Vanal-Võromaal pikki aigõ imäkeeles peetü. 6.–9. klassi opilaisilõ pakk Võro Instituut seos puhus vällä võrokeelidse viktoriini: 

bit.ly/võrokiil

 

Hääd märgotamist! Viktoriin jääs vallalõ 21. märdsini.