Opiq.ee digiopiraamatidõ perrehe om mano tulnu edimäne võrokiilne opiraamat „Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“. Seo om 2011. aastagal ilmunu opimatõrjali „Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile 1. osa“ (autori A. Saar, H. Karik, K. Sirel) tõlgõ.

Tüüraamadu 1. osan om 38 päätükkü ja 114 ülesannõt. Latsõ saava tutvas mitmõsugumaidsi keskkundõga (kuul, liin, talo, mõts, aid, turg), opva tundma aastaaigõ, kasvõ, eläjit, tüüriisto ja töid, värme, asjo suurust ja rasõhust, eläjide, kasvõ ja inemise kasumist ja arõnõmist ni viit miilt.

Võrokiilne tüüraamat om olõman kolmõn esi kiräviievariandsin, nii et egä pruukja saa valli säändse, miä timäle kõgõ inämb miildüs. Üten tüüraamatun om märgit kakkõhelü q-tähega ja pehmehüs, tõõsõn om märgit kakkõhelü ülemädse komaga ja pehmehüs ni kolmandan variandsin om kakkõhelü ja pehmehüs märkmäldä.

Opitekst ja kõik tüükäsü omma ka võro keelen sisse loedu ja taad om võimalik opmisõ man kullõlda. Kokko om ligi 200 helüfaili, miä avitasõ opilasõl üle kontrolli sõnno õigõ välläütlemise ja kullõlda ilosat võro kiilt.

Opimatõrjaali om võro kiilde ümbre pandnu Kalla Urmas, keeletoimõndaja omma Kalla Urmas ja Jüvä Sullõv, sisutoimõndaja om Nagla Triin, võrokiilse tüükäsü om sisse lugõnu Jüvä Tuulõ ni ülesandit tävvendänü ja mano tennü omma Nagla Triin, Lepassoni Marju, Allasõ Tiia ja Kalla Urmas.

  1. aastaga keväjä tulõ vällä ka sama tüüraamadu tõõnõ osa.

Opiq.ee om digiopiraamatidõ keskkund, midä saava pruuki nii kooli ku ka kõik, kinkal huvvi om. Pruukmiskonto saa tetä läbi Stuudiumi ja e-Kooli ni ka e-posti aadrõssiga. Seo om väega hää võimalus latsõvanõmbil opada umilõ latsilõ võro kiilt ja luudusoppust võro keelen ütskõik kon ja kuna ni olõnõmalda tuust, määntsen koolin lats käü. Oppaja üle Eesti saava seo tüüraamadu perrä hõlpsahe tutvusta ütte mii põlist ja paikkundlist kiilt ni tuud, kuis võro kiilt kirotõdas ja kõnõldas.

Parhilla om opiq.ee raamadukogon (eesti keelen varamu) olõman 348 opimatõrjaali ni opiaastaga lõpuni om opiq.ee kuulõ jaos massulda. https://www.opiq.ee/Search/Kits

„Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“: https://www.opiq.ee/Kit/Details/348 vai

https://www.opiq.ee/Kit/Details/349 vai https://www.opiq.ee/Kit/Details/350

Teedüstüs opiq.ee pruukmisõs: https://www.youtube.com/watch?v=eORvN88zRoY

 

Lisateedüs:

Nagla Triin

Võro Instituudi projektijuht

5531700,triin.nagel@wi.ee