Ilmunud on esimene võrukeelne õpik Opiqu keskkonnas

22 märts, 2021

Opiqu digiõpikute perre on lisandunud esimene võrukeelne õpik – „Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“. Tegu on 2011. aastal ilmunud õppematerjali „Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile 1. osa“ (autorid A. Saar, H. Karik, K. Sirel) tõlkega. Tööraamatu 1. osas on 38 peatükki ning 114 ülesannet. Raamatu alguses tutvutakse erinevate keskkondadega (kool, linn, talu, mets, aed, turg), seejärel õpitakse tundma […]


Kiä märgotas, tuul halgahtas

8 märts, 2021

 14. märtsil peame emakeelepäeva. Võrokesed saavad sel päeval mõelda muu hulgas keele peale, mida on Vana-Võromaal pikka aega emakeeleks peetud. 6.–9. klassi õpilastele pakub Võru Instituut tänavu sel puhul välja võrukeelse viktoriini:  bit.ly/võrokiil   Head kaasamõtlemist! Viktoriin jääb avatuks 21. märtsini.