Võrol Kreutzwaldi muusõumin (Kreutzwaldi 31) 17. septembril kell 13

 

Bernard Kangro päiv:

  • vahtsõ luulõkogo „Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus“ ettenäütämine;
  • Kangro kirjändüspreemiä kätteandminõ.

 

Üte luulõpalangu alostus ja ots:

kõnõlõsõ kogomiku kokkopandja Õnne Kepp ja Maarja Hollo,

loetas Kangro seeni avaldamada luulõt.

 

Kõik huvilidsõ omma oodõt!

 

Päivä kõrraldasõ Võro instituut, Kreutzwaldi muusõum ja Võromaa arõnduskeskus.

 

Urvastõ kihlkunnast Oe küläst peri Võromaa kirändüsklassigu Kangro Pärni sündümisest saa 18. süküskuu pääväl 110 aastakka.

Jagamine