XIX Artur Adsoni nimelidsele ilolugõmisvõistlusõlõ omma oodõt videoklipi, kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt üten (vana)vanõmbitega – ülesvõtmiisi saatmise/postitamise tähtaig om 27. rehekuu ehk oktoobri (27.10.2020).

 

Kooni 4 minoti (kõgõ inämb) pikkudsõ luulõlugõmise või lats tetä ka koon klassikaaslasõ, sõsara vai vele, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, et tõõsõ esitäjä/ tõisi esitäjite lugõmine es olnu üle poolõ ehk 50 % esitüsest.

Muiduki või saata ka õnne hindä esitüse.

Esitätäv või olla Artur Adsoni luulõtus vai ütskõik kinka tõõsõ kirotaja – nt esihindä luud – võrokiilne luulõtus. Video pääl piäs olõma (kõrraski) ka lugõjite näo, aga sääl või olla ka muud – nt ku loetas luulõtust süküsvärmen luudusõst, sõs või vaihtepääl ka kirivite lehtiga puud näüdätä jms. Soovitav om telehvooni hoita vilmmise aigu pikäle ehk horisontaalasõndin.

 

Klipi või panda hindä jaoss meeleperäliste keskkunda (YouTube vms), a klipi linke oodami ildampa  27. rehekuus e-kirä tiia.allas@wi.ee vai allas.tiia3@gmail.com pääle.

 

Klippe hindas žürii iinotsan näitleja Otsari Lauliga ja kõgeparembit näüdätäs/esitledes võro keele nädälil 2.-8. novvembril nt Võro instituudi YouTube’i kanali kaudu – klipi võistlusõlõ saatmine tähendäs ka üteliidsi, et olti nõun uma luulõlugõmise avaligu esitämisega.

 

Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl. Ku latsiaia-iäliidsi ei juhtu olõma, sõs om vannusõrühmäs I-IV klass.

Hää luulõlugõja ja näide juhendaja/tugõja/ütenlüüjä saava avvuhinna.

 

Rõugõ kihlkunnast Sännäst peri Artur Adsonilõ (1889-1977) pühendet umakeelidse loomingu ettekandmisõ mõtõ om edimäst suurt võrokeelist luulõtajat meelen pitä ja lukõ tõisigi (kiränikõ) võrokiilset loomingut.

 

Nisamatõ om illos kutsu (vana)vanõmbit üles tegemä üten latsiga pümmes ja külmäs kiskval sügüsäl midägi ilosat ja hõngulämmistävät esihindä ja umakandi kultuuri hääs.

 

Kõkkõ või julgõhe üle ja mano küssü e-kiräga tiia.allas@wi.ee vai tel

tel 569 16281.

 

Hüvva luulõlugõmishalgatust,

Tiia Allas

Võro instituudi projektijuht

 

 

 

Jagamine