Võro Instituut ots julgit inemiisi, kiä mõistva võro kiilt ja omma valmis võro keele nädäli aigu 2.-8. märdikuul härgütämä ka tõisi inämb võro kiilt pruukma. Nuu julgõ inemise saava hindäle „ammõdinimetüse“ VÕRO KEELE AGENT. Hindä nättäväs tegemises saava nä osta agendipussa ja -märki. Agente pantas kirja kooni 15. rehekuu  pääväni. KAE TÄPSÄMBALT EDESI

Jagamine