• Eesti
  • English
  • Võro

Võro Instituut otsib julgeid inimesi, kes oskavad võro keelt ja on valmis võro keele nädalal 2.-8. novembril julgustama ka teisi rohkem võro keelt kasutama. Need julged saavad endale „ametinimetuse“ VÕRO KEELE AGENT. Enese märgatavaks tegemiseks saavad nad osta agendipusa ja –märki. Agente pannakse kirja kuni 15. oktoobrini. VAATA TÄPSEMALT