Võro keele ja kultuuri parõmba tundja timahavadsõl, 2017. aastaga olümpiaadil omma:

  1. klassin
  1. Ode-Lisette Rosen (Osola Põhikuul, op Merlin Mürk) 41 p
  2. Janeli Haak (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 39 p
  3. Kirsika Kõiv (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 38 p
  4. Marge Kons (Haani Kuul, op Kersti Leit) 35 p
  5. Jannet Koemets (Haani Kuul, op Kersti Leit) 34,5 p
  6. Kevyn-Marcus Räst (Osola Põhikuul, op Merlin Mürk) 33 p
  7. Uku Konsap (Võro Kreutzwaldi Kuul, op Sirje Hüvato) 31,5 p

Kokko oll võimalik saia 56 punkti.

  1. klassin

     1. Marianne Kobin (Võro Gümnaasium, op Vesta Pille) 65 p
2. Mirjam Vodi (Võro Gümnaasium, op Vesta Pille) 53 p
3. Alic Koppel (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 52 p
4. Laura Kallari (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 49 p
5. Liisa Kallari (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 46 p
6. Helis Kann (Võro Gümnaasium, op Merle Sulg)     43 p

Kokko oll võimalik saia 81 punkti.

Jagamine