• Estonian
 • English
 • Võro

Võro keele ja kultuuri parõmba tundja timahavadsõl, 2017. aastaga olümpiaadil omma:

 1. klassin
 1. Ode-Lisette Rosen (Osola Põhikuul, op Merlin Mürk) 41 p
 2. Janeli Haak (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 39 p
 3. Kirsika Kõiv (Mõnistõ Kuul, op Asta Pazuhanitš) 38 p
 4. Marge Kons (Haani Kuul, op Kersti Leit) 35 p
 5. Jannet Koemets (Haani Kuul, op Kersti Leit) 34,5 p
 6. Kevyn-Marcus Räst (Osola Põhikuul, op Merlin Mürk) 33 p
 7. Uku Konsap (Võro Kreutzwaldi Kuul, op Sirje Hüvato) 31,5 p

Kokko oll võimalik saia 56 punkti.

 1. klassin

     1. Marianne Kobin (Võro Gümnaasium, op Vesta Pille) 65 p
2. Mirjam Vodi (Võro Gümnaasium, op Vesta Pille) 53 p
3. Alic Koppel (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 52 p
4. Laura Kallari (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 49 p
5. Liisa Kallari (Verska Gümnaasium, op Ilme Hoidmets) 46 p
6. Helis Kann (Võro Gümnaasium, op Merle Sulg)     43 p

Kokko oll võimalik saia 81 punkti.