• et
  • en
  • vo

Teadurite konkurss

Võru Instituut kuulutab välja konkursi teadurite ametikohtade täitmiseks. Info  

Võru keele algkursus

Tule ise ja võta sõber kaasa!

Mino Võromaa 32

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA. Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli säitsme teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]