Süküskuu võro keele iistkõnõlõja Säinasti Ene kuts võrokõisi võro keele sõnnu tundmisõ “Kuldvillakut” mängmä:

https://jeopardylabs.com/play/vro-keele-sna

Mängujuhis oppajilõ (pilti näüdätäs klassin ekraani päält):

Kõgõpäält tege oppaja opilaisist kats vai kolm rühmä. Ku lingi päält om mäng vallalõ võet, piät valima rühmi arvo. Rühmile saa ka nime anda, kirotadõn sõna team asõmalõ rühmä nime. Vastada saa tuu rühm, kiä kõgõ kipõmbalõ and märku, et tiid vastust. Vastatas suulidsõlt. Oppaja märk rühmile punktõ, vaotõn ekraani alt plussi vai miinust (programm esi rehkendäs õigõ arvu punktõ). Õigit vastussit saa kontrolli, ku vaota correct response. Võidu saa tuu rühm, kiä korjas kõgõ rohkõmb punktõ.

 

Jagamine