Võro Instituudil om hää miil, et edenes luulõ- ni latsiraamatidõ avaldaminõ, ka lühkit juttõ om ilmunu ja umakiilset tiatrit om hää kaia. A proosat võinu viil inämb olla: lugõja tahtva romaanõ kah lukõ. Viimäte ilmu võrokiilne romaan jo üle 20 aasta tagasi.

Egä inemise elo om ku romaan, vaia õnnõ üles kirota. Tuuperäst kuulutami vällä romaani kirotamise võistlusõ. Parõmba romaani tege Võro Instituut raamatus. Või-olla tulõ ka tõisi avvohindu.

Teedüst saa mano küssü telefoni päält 5645 1444.

Hüvvä kirotamist!

Võrokiilse romaani võistlusõ 2025“ tingimusõ

Võistlusõlõ saadõtava käsikirä piät olõma:

  • vähämbalt katõ kolmandigu ulatusõn võro keelen;
  • varramba avaldamalda;
  • vähämbält 200 000 tähemärki ilma tühikildeldä (romaan) vai vähämbält 100 000 tähemärki ilma tühikildeldä (lühkü romaan);
  • nimeldä, tuu tähendäs, et tüü man piät olõma märksõna ja sama märksõnaga kinnilidsen kuväärin teedüs autori kotsilõ;
  • katõn eksemplarin paprõ pääle vällä trükit niimuudu, et tähemärgi suurus om 12, riavaih 2,0 ja leheküle omma nummõrdadu.

 

Käsikirä pallõmi tuvva kõgõ ildampa 14.03.2025 vai saata postiga ildampa sama kuupäävä postitempliga Võro Instituuti (Tarto uulits 48, 65609 Võro).

Jagamine