Võru Instituudil on hea meel, et edeneb luule- kui ka lasteraamatute avaldamine, ka lühkesi jutte on ilmunud ja omakeelset teatrit on hea vaadata. Aga proosat võinuks veel enam olla: lugejad tahavad romaane ka lugeda. Viimati ilmus võrukeelne romaan juba üle 20 aasta tagasi.

Iga inimese elu on kui romaan, vaja vaid kirja panna. Seetõttu kuulutame välja romaani kirjutamise võistluse. Parima romaani teeb Võru Instituut raamatuks. Võib-olla tuleb ka teisi auhindu.

Infot saab juurde küsida telefonin 5645 1444.

Head kirjutamist!

Võrukeelse romaani võistluse 2025“ tingimused

Võistlusele saadetavad käsikirjad peavad olema:

  • vähemalt kahe kolmandiku ulatuses võru keeles;
  • varem avaldamata;
  • vähemalt 200 000 tähemärki ilma tühikuteta (romaan) või vähembalt 100 000 tähemärki ilma tühikuteta (lühiromaan);
  • nimeta, see tähendab, et töö juures peab olema märksõna ja sama märksõnaga kinnises ümbrikus info autori kohta;
  • kahes eksemplaris paberi peale trükitud niimoodi, et tähemärgi suurus on 12, reavahe 2,0 ja leheküljed on nummerdatud.

 

Käsikirad palume tuua kõge hiljem 14.03.2025 või saata postiga hiljemalt sama kuupeva postitempliga Võru Instituuti (Tartu tn 48, 65609 Võru).

Jagamine