Opiqu digiõpikute perre on lisandunud esimene võrukeelne õpik – „Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“. Tegu on 2011. aastal ilmunud õppematerjali „Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile 1. osa“ (autorid A. Saar, H. Karik, K. Sirel) tõlkega.

Tööraamatu 1. osas on 38 peatükki ning 114 ülesannet. Raamatu alguses tutvutakse erinevate keskkondadega (kool, linn, talu, mets, aed, turg), seejärel õpitakse tundma aastaaegu, taimi, loomi, tööriistu ja töid, värve ning esemete suurust ja raskust. Õpiku lõpuosas käsitletakse loomade ja taimede kasvamist, inimese kasvamist ja arengut ning viit meelt.

Võrukeelne tööraamat on ilmunud kolmes erinevas kirjaviisis, nii et iga kasutaja saab valida endale meelepäraseima variandi. Ühes õppematerjalis on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud ülakomaga, teises on märgitud palatalisatsioon ja kõrisulghäälik on tähistatud q-tähega ning kolmandas variandis ei ole ühtegi märki ei palatalisatsiooni ega kõrisulghääliku kohta.

Võrukeelse õpiku suureks plussiks on see, et õppetekst ja kõik töökäsklused on sisse loetud. Kokku on ligi 200 helifaili, mille abil saab õppija üle kontrollida sõnade õige häälduse ja kuulata kaunist võru keelt.

Õppematerjali on võru keelde tõlkinud Urmas Kalla, keeletoimetuse tegid Urmas Kalla ja Sulev Iva, sisu toimetas Triin Nagel, võrukeelsed töökäsklused luges sisse Tuulõ Iva ning ülesandeid täiendasid ja lisasid Triin Nagel, Marju Lepasson, Tiia Allas ja Urmas Kalla.

  1. aasta kevadel ilmub ka võrukeelse tööraamatu 2. osa.

Opiq.ee on digiõpikute keskkond, mida saavad kasutada nii koolid kui ka kõik huvilised. Lisaks Stuudiumi ja e-Kooli kaudu konto loomisele on võimalik endale kasutajakonto teha meiliaadressiga. See on lapsevanemate jaoks suurepärane võimalus õpetada oma lastele võru keelt ja loodusõpetust võru keeles ükskõik kus ja millal ning sõltumata sellest, millises koolis laps käib. Õpetajad üle Eesti saavad selle tööraamatu abil hõlpsasti tutvustada meie üht põlist ja paikkondlikku keelt ning seda, kuidas võru keelt kirjutatakse ja kõneldakse.

Hetkel on Opiqu varamus 348 õppematerjali ning õppeaasta lõpuni on Opiq koolidele tasuta. https://www.opiq.ee/Search/Kits

„Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle“: https://www.opiq.ee/Kit/Details/348 või

https://www.opiq.ee/Kit/Details/349 või https://www.opiq.ee/Kit/Details/350

Opiqu kasutamise tutvustus: https://www.youtube.com/watch?v=eORvN88zRoY

 

Lisainfo:

Triin Nagel

Võru Instituudi projektijuht

5531700, triin.nagel@wi.ee

Jagamine