Joulukuun tull’ eestikeelidse Tähekese kõrval vällä ka võrokeeline nummõr, midä jaetas kingitüses Vana Võromaa 1. klassi latsilõ ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ. Tego om joba 15. võrokeelidse Tähekese erinumbriga, miä Rahvakultuurikeskusõ tugõmisõl ilmus egä aastak õkva võro keelen.

Seokõrd om Täheke muidogi pühendet joulõlõ. Erinumbrin om üts peris vahtsõnõ joululaul “Tsihka-tsahka, jõulu’ omma’ käen”, viil om peotäüs joululuulõtuisi MIlvi Pangalt ja Karl Martin Sinijärvelt. Andrus Kivirähä vahtsõnõ joulujutt “Kuus käü koolin” sai võro kiilde ümbre pantus. A Jan Rahman kirot´ peris vahtsõ jutu “Savvusüüjä”. Joulõ aol kõnõldas iks egäsugutsiid juttõ ja nii omma’ Tähekeste saanu kats vanna jutust: üts kuusõ sündümisest ja tõõnõ Suurõ Vankri tähtkujo tegünemisest. Võromaalt peri kirämehe Juhan Jaigi 120. sünnüaastapäivä tähistämi timä jutu “Kuri kuumiis” avaldamisõga. Tuu om kah üts hää jutt!

A taa kõgõ kõrval ilmus võrokeelitsen Tähekesen latsi umaloomingut, nall’u ja nuputamisülesandit, opatas meisterdämä paprõst kuusõkõst, umbõ hääd vehverkoogitainast ja rahvaluulõuurja Marju Kõivupuu kirotas väiku jutu vana ao joulõst. Edekaasõ autor om Kadi Kurema. Numbri om toimõndanu Mariko Faster.

Võrokeelitse Tähekese erinummõrd saa Võro Instituudi jõulumüügilt.

Hääd lugõmist!

Jagamine