1. aastagast and Võro Instituut üten Põlva ja Võro maavalitsusõga latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen.

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;

– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakas;

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

Avvuhinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro Instituudi kodolehe päält . Ettepanõki pallõmi saata Võro Instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 22. pääväs (22.02.2016). Avvuhinna saajit kitetäs imäkeelepääväl, 14. urbõkuul (14.03.2016).

Edimädse avvuhinna saiva 2012. aastagal Oravi kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihi nõvvukoda. Tõõsõ avvuhinna saiva 2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri.

Jagamine