Võro Instituudile

Hindätiidmise avvuhinna taotlus

 

……………………………………………………………….

(kiä esitäs)

Aadress

Tel.nr

Kontaktisik

 

…………………………………………………………………

(kedä esitädäs)

 

Andmõ avvuhinda väärt asotusõ vai seldsi kotsilõ

1) Võrokõsõ hindätiidmise ja hindästpidämise vällänäütämise kinnitusõs om (näütüses võrokeelidse sildi uman majan, võrokeeline kodoleht, pido- ja näütämisrõiva, ummist ettevõtmiisist andas aokirändüsele vai kirätsõõrõn jne teedä võro keelen jne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Võrokõsõ hindätiidmise ja hindästpidämise vällänäütämise kinnitusõs kotost vällänkäümisel om (näütüses võrokeelidsist ja -meelidsist sündmüisist ossavõtmine, võrokeelidside laulõ vai näütemängega üleriigiliidsist vai üleilmsiist konkurssest vai välläsõitõst ossavõtmine jne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Võrokõsõ hindätiidmise ja hindästpidämise edesiandmise kinnitusõs om (näütüses võrokeelidse opitunni ja -tsõõri, egäpääväne võro keelen kõnõlõminõ nii tüül ku vabal aol, umakultuuriga köüdet käsitüü tegemine jne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Uma keele ja meele edesikestmise hääs om avvuhinnakandidaat tennü viil järgmäst:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jagamine