Võro Instituut  and 2012. aastagast pääle latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile,-ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Timahavvast om man ka (ütsik)inemise esitämise võimalus.

Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse SA Võrumaa Arenduskeskus ja Põlvamaa umavalitsuisi liit.

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse ni (ütsik)inemise, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhinna saajas võiva nii eräisiku ku asotusõ ja seldsi ka esi hinnäst vällä pakku.

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;

– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakas;

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

 

Avvuhinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro Instituudi kodolehe päält siit .  Ettepanõki pallõmi saata Võro Instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 22. pääväs (22.02.2022). Avvuhinna saajit kitetäs imäkeelepäävä paiku, 14. urbõkuuga (14.03.2022) päälenakkaval nädälil.

 

Hindätiidmise avvuhinna omma saanu:

Aastagal 2012: Oravi kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihi nõvvukoda;

Aastagal 2013: Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri;

Aastagal 2016: Mammastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammastõ Latsiaia ja Kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võrumaa Spordiliit;

Aastagal 2018: Rõugõ latsiaia keelepesä rühmä ja   Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesä rühm; Mõnistõ Kuul ja Puiga Põhikuul; Mõtsavelle talu ja naljapunt Laheda Muti.

Aastagal 2020: Harglõ Latsiaid-Põhikuul, Kuldri latsiaid Sipsik, Tallina Võro Selts, MTÜ Folgiselle Selts ja Puiga võrokiilse näütemängupäävä kõrraldaja Helve Ruul.

 

Võro Instituut

Jagamine