2012. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile,

-ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen.

Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse Põlva- ja Võromaa umavalitsuisi esindäjä – SA Võrumaa Arenduskeskus ja SA Põlvamaa Arenduskeskus.

 

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhinna saajas võiva nii eräisiku ku asotusõ ja seldsi ka esi hinnäst vällä pakku.

 

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;

– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakas;

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

 

Avvuhinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro Instituudi kodolehe päält siit .  Ettepanõki pallõmi saata Võro Instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 21. pääväs (21.02.2020). Avvuhinna saajit kitetäs imäkeelepäävä paiku, 16. urbõkuul (16.03.2020).

Hindätiidmise avvuhinna omma saanu:

2012. aastagal: Oravi kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihi nõvvukoda;

2013. aastagal: Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri;

2016. aastagal: Mammastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammastõ Latsiaia ja Kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võrumaa Spordiliit;

2018. aastagal: Rõugõ latsiaia keelepesä rühmä ja   Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesä rühm; Mõnistõ Kuul ja Puiga Põhikuul; Mõtsavelle talu ja naljapunt Laheda Muti.

 

Võro Instituut

 

Jagamine