2012. aastast alates annab Võru Instituut lasteaedadele, koolidele ning kultuuriasutustele, -ühingutele ja -seltsidele välja Hindätiidmise Avvuhinda. Auhinna mõte on hoida võrokeseks olemist au sees.

Algusajal tunnustati paikkondlike väärtuste hoidjaid koos Põlva ja Võru maavalitsusega, 2018. aastast on auhinna väljaandmise partneriteks Põlva- ja Võrumaa omavalitsuste esindajad – SA Võrumaa Arenduskeskus ja SA Põlvamaa Arenduskeskus.

 

Tänavugi on võimalik auhinnale esitada lasteaed, kool ja/või kultuuriasutus,

-ühing, -selts, kes hoolib Vana-Võrumaa keele- ja kultuuriväärtustest. Auhinnakandidaate võivad esitada nii erasikud kui ka asutused ja organisatsioonid. Auhinna kandidaadiks võib ennast ka ise välja pakkuda.

 

Auhinna väljaandmisel arvestatakse:

– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;

– kuidas võrokese identiteet ja enesest lugupidamine väljaspool kodu silma hakkavad;

– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist noortele edasi antakse.

Auhinna statuudi ja esitamise vormi leiab Võru Instituudi kodulehelt siit. Ettepanekud palume saata Võru Instituudile aadressil Tartu 48, 65609 Võru või e-postiga wi@wi.ee 21. veebruariks 2020. Auhinnad antakse kätte emakeelepäeva paiku – 16. märtsil 2020.

 

Hindätiidmise Avvuhinna on pälvinud:

2012. aastal: Orava kool, Sõmerpalu lasteaia keelepesa rühm ja Haanjameeste nõukoda;

2013. aastal: Haanja kool, Põlva lasteaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külateater;

2016. aastal: Mammaste Lasteaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammaste Lasteaia ja Kooli kauane võru keele ja kultuuri õpetaja Marju Lepasson, Orava Kool ja Võrumaa Spordiliit;

2018. aastal: Rõuge lasteaia keelepesä rühmad, Põlva lasteaia Pihlapuu keelepesä rühm, Mõniste kool, Puiga põhikool, Metsavenna talu ja huumoritrupp Lahedad Mutid.

 

Võru Instituut

Jagamine